6.11.2023 Pirjo Virtanen

HTY:n 135-vuotisjuhlan juhlavieraita 28.10.2023 Viisarin työväentalolla. Työväenyhdistyksemme täytti tänä vuonna kunniakkaat 135 vuotta. Olemme yksi vanhimmista SDP:n yhdistyksistä. Juhlakahvit tarjoiltiin jäsenistölle ja yhteiskumppaneillemme Viisarin työväentalolla ohjelmallisessa kahvitilaisuudessa. Hämeenlinnan työväenyhdistyksen syntysanat lausuttiin toukokuun toisella viikolla vuonna 1888, kun hämeenlinnalaisissa sanomalehdissä julkaistiin ilmoitus: ”Jotka harrastavat Työwäen seuran perustamista kokoontukoot Kansakouluun Sunnuntaina Toukokuun 13 p:nä klo 6 j:pp. Keskusteltavina säännöt.”  Tämä ilmoitus löytyy mm. V.E.Saaren kirjoittamasta ”Katajana kalliolla” -teoksesta, joka julkaistiin yhdistyksen täyttäessä 100 vuotta. Samaisen teoksen alkusivulle on kirjoittaja kirjoittanut näin: ”Tämä teos on osoitettu Hämeenlinnan työväestölle kunnian ja kiitollisuuden osoituksena menneiden sukupolvien työlle paremman maailman ja inhimillisemmän yhteiskunnan puolesta. Paljon he…

15.4.2023 Pirjo Virtanen

Kevään 2023 vaaleissa SDP sai eduskuntaan 43 edustajaa, kolme enemmän kuin neljä vuotta aiemmin. Pääministeripuolueelle paikkamäärän kasvu on poikkeuksellista – hyvä tulos. Valtakunnallisesti suurin puolue on kuitenkin Kansallinen Kokoomus 48 kansanedustajallaan. Vaalien voittajiin kuuluu myös Perussuomalaiset, joka oli suosituin puolue Hämeen vaalipiirissä. Hämeessä Vihreä liitto menetti ainoan paikkansa Perussuomalaisille, joka sai neljä kansanedustajaa aiemman kolmen sijasta. Hämeen 14 kansanedustajasta kolme on uutta: Teemu Kinnari (kok.), Rami Lehtinen (ps.) ja Mira Nieminen (ps.). Kansallisella Kokoomuksella on Hämeestä edelleen kolme kansanedustajaa; Suomen Keskustalla, Suomen Kristillisdemokraateilla ja Vasemmistoliitolla kullakin yksi edustaja. Suomen Sosialidemokraattisesta Puolueesta kansanedustajiksi valittiin Hämeen vaalipiiristä Tarja Filatov (6973 ääntä), Mika…

28.3.2023 Pirjo Virtanen

Makkarat paistuvat Jussin nuotiokatoksella Evolla. Kuva Pirjo Virtanen. Suomi on sitoutunut ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta ja suojelemaan tietyn osuuden pinta-alastaan. Evon kansallispuisto olisi vastaus näihin velvoitteisiin ja kansallispuiston luonnonympäristössä voitaisiin yhdistää myös tutkimus, opetus ja tieteen esittely. Evon alue sijaitsee Hämeenlinnan kaupungissa entisen Lammin pitäjän alueella. Siihen kuuluvat valtion retkeilyalue, Hämeen ammattikorkeakoulun opetusmetsä ja kolme merkittävää vanhojen metsien suojelualuetta (Kotinen, Sudenpesäkangas ja Haarajärven alue). Evo kuuluu tuhansien hehtaarien Natura 2000 -alueeseen, jonka ylläpidosta Metsähallitus vastaa. Evolla on Etelä-Suomen edustavimpia aarniometsiä, muita vanhan metsän suojelualueita, opetusmetsiä sekä eri suojeluohjelmien pieniä kohteita. Tunnettuja uhanalaisia lajeja on useita, samoin arvokkaita…

28.3.2023 Pirjo Virtanen

Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa uskonnon opetus yleissivistävässä koulussa toteutetaan oman uskonnon opetuksena. Esimerkiksi Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa on jo kauan opetettu tunnustuksetonta uskontotietoa kaikille yhteisenä oppiaineena. Monissa Euroopan maissa on tavallista, että kouluissa opetetaan enemmistön uskontoa ja vaihtoehtona etiikkaa tai ensisijaisesti etiikkaa ja valinnaisena omaa uskontoa. Esimerkiksi Ranskassa ei valtion kouluissa ole erillistä uskonnon opetusta lainkaan, vaan pelkästään etiikan opetusta. Nykymaailmassa tarvitaan vuoropuhelua eri uskontojen välillä. Myös kouluissa on tärkeää kannustaa tähän ja siirtyä oman uskonnon opetuksesta yhteisen katsomusaineen opetukseen. Yhteinen katsomusaine lisää ymmärrystä erilaisista maailmankatsomuksista, kun eri katsomuksia käsitellään yhdessä. Oppilaat oppivat tuntemaan ja ymmärtämään toistensa uskontoja ja katsomuksia. …

28.3.2023 Pirjo Virtanen

Omaishoito on moninkertaisesti edullisempaa kuin vastaavan tasoinen hoito jollain muulla tavalla. Esimerkiksi tehostettu palveluasuminen on yli viisi kertaa kalliimpaa kuin omaishoito, kun otetaan huomioon omaishoidon keskimääräinen palkkio, omaishoitajan kolme vapaapäivää ja hoidettavan henkilön tehostetussa palveluasumisessa hoito omaishoitajan vapaan aikana. Omaishoidontukea on kehitettävä ja kansallinen yhdenvertaisuus pitää varmistaa. Tavoitteena on oltava omaishoidon tuen yhdenvertainen saatavuus sekä riittävät, saavutettavat ja laadukkaat palvelut. Omaishoidon tukea koskeva lainsäädäntö on uudistettava seuraavalla hallituskaudella 2023-2026. Lainsäädäntö varmistaa omaishoitolain yhdenmukaisen omaishoidon palkkiot ja palvelut hyvinvointialueilla ja Helsingissä. Omaishoidonpalkkioita on korotettava riittävästi ja palkkion tulisi olla etuoikeutettua tuloa suhteessa muihin etuuksiin. Omaishoitajat tarvitsevat hoivatakuun, joka takaa tarkoituksenmukaiset palvelut läheisen…