14.11.2022 Pirjo Virtanen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja yleisö Haluan kiittää heti aluksi kaikkia budjettivalmisteluun osallistuneita hyvästä työstä. Budjettiesityksessä näkyy huolellinen valmistelutyö, eri päätöksentekoryhmien intressien huomioiminen ja vastuullisuus tulevaisuuden talousnäkymien suhteen. Myös kaupunginhallitus työskenteli tehokkaasti budjetin kimpussa ja sai hyvässä yhteisymmärryksessä monissa tavoitteissa yhteisen näkemyksen tänään hyväksyttävään budjettikirjaan. Joitakin tärkeitä asioita jäi kuitenkin vielä valtuustonkin päätettäväksi. Raha on se mikä ratkaisee, miten kaupunki onnistuu toteuttamaan strategisia tavoitteitaan. Uuden strategian mukaisesti Hämeenlinna haluaa olla houkutteleva kaupunki. Millainen on houkutteleva kaupunki? Ainakin sellainen, jossa palvelut ovat laadukkaita, saavutettavia ja turvallisia. Ja sellainen, jossa arjen elämän lisäksi on mahdollisuus harrastaa mielekkäitä asioita. Hyvinvointialueuudistuksen myötä kaupungin suurimmaksi…

2.11.2022 Pirjo Virtanen

Yhdistyksen toiminta on palautumassa ennalleen, vaikka maailmantilanne on edelleen epävakaa. Työskentely yhteisen hyvän eteen jatkuu. Teemme parhaillaan marraskuussa järjestettävien seurakuntavaalien vaalityötä ja suunnittelemme keväällä 2023 pidettävien eduskuntavaalien tapahtumia. Yhdistyksestämme on edustava ehdokasjoukko molempiin vaaleihin. Hyvään vaalitulokseen tarvitsemme kaikkien panosta, joten haastan kaikki mukaan vaalityöhön ja äänioikeutettuja antamaan äänensä molemmissa vaaleissa. Tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja yhteistyötä korostavalle toiminnallemme on tarvetta tulevaisuudessakin. Yhdistyksen syksyn tapahtumat löytyvät ajantasaisesti kotisivultamme. Ne on koottu myös jäsenkirjeeseen. Vuosi sitten aloitettu Seniorikahvila on edelleen ikäihmisille mieleinen kohtaamispaikka ja olemme saaneet kahvilan toiminnasta positiivista palautetta. Ihmiset kaipaavat kasvokkain kohtaamista ja vapaamuotoista yhdessä oloa. Jatkamme kahvilatoimintaa myös kevätpuolella. Keväällä järjestetystä…

4.10.2022 Pirjo Virtanen

Keskusteluissa on tuotu esille koulutuksen tärkeys nyt ja tulevaisuudessa. Jotta voimme taata parhaat edellytykset osaamisemme ylläpitämiseksi ja kartuttamiseksi iästä riippumatta, koulutus ja osaaminen on yksi valttimme muuttuvassa maailmassa. Eri-ikäisten ja erilaisten oppijoiden tarpeisiin tulee panostaa myös tulevaisuudessa. Kuluvalla vaalikaudella koulutuksen eteen on tehty töitä, muun muassa laajennettu oppivelvollisuus, joka tarjoaa maksuttoman toisen asteen koulutuksen. Tämä lisää koulutuksellista tasa-arvoa. SDP pitää koulutuksen ja osaaminen tukemista tärkeänä, johon tulee panostaa tulevaisuudessakin. Koulutustarjonnan, rakenteellisten muutosten ja yksilön huomioivan koulutuspolun lisäksi meidän tulee huomioida myös ammattitaitoiset opettajamme, joiden työhyvinvoinnista sekä tehtävien hoitamisen edellytyksistä tulee huolehtia. Korona-aikana opettajamme joustivat ja ottivat nopealla aikataululla käyttöön uusia…

29.9.2022 Pirjo Virtanen

Seurakuntavaalit lähestyvät. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 20.11.2022. Ennakkoon voi äänestää 8.-12.11. 2022. Pidän tärkeänä, että seurakunnan luottamuselimissä on mukana laaja kirjo kaupunkilaisten edustajia. Siksi on tärkeää, että äänioikeutetut käyvät äänestämässä myös seurakuntavaaleissa. Kirkon ja seurakunnan tarjoama hengellinen sanoma on tärkeä ja tuo monelle lohtua ja voimaa. Seurakunta auttaa ihmisiä monin eri tavoin, muun muassa jakamalla ruoka-apua ja kokoamalla ihmisiä yhteiseen ateriointiin sekä tukemalla parisuhdeasioissa. Arvostan myös kirkon tehtävää kulttuuriperinnön vaalijana. Vaikeina hetkinä voi saada lohtua perinteisistä ja tutuista toimintatavoista tai ne voivat syventää juhlan tuntua ilon hetkellä. Perinteen lisäksi tulee toki mukautua muutoksiin; kulttuuri muuttuu jatkuvasti. Hämeenlinna-Vanajan seurakunta: Seurakuntademarit Seurakuntademarit…

7.9.2022 Pirjo Virtanen

Hämeenlinnassa on viime aikoina panostettu esteettömyyden kehittämiseen. Esteettömyys helpottaa sekä kaupunkilaisten että Hämeenlinnassa vierailevien liikkumista. Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston 13.6.2022 hyväksymän ”Houkutteleva Hämeenlinna” -strategian mukaan asukkaita halutaan aktivoida ja kannustaa edistämään omaa hyvinvointiaan. Elinvoimaisen kasvun kaupunkina haluamme edistää sekä monipuolista liikkumista että kaupungin tunnettavuutta mm. hyvän asumisen ja matkailun kaupunkina. Houkuttelevan Hämeenlinnan vaikuttavuuden tavoitteeksi on valittu myös kaupunkimme tunnettavuus monipuolisesta luonnostaan. Hämeenlinnan kaupungin matkailusivuilta ei kuitenkaan löydy kootusti tietoa esteettömistä matkailukohteista, kuten nähtävyyksistä, kahviloista tai luontokohteista. Osa kohteista on kuulopuheiden kautta saatavilla. Tämä epäkohta tulisi korjata. Monet kaupungit kertovat omilla matkailusivuillaan myös esteettömyydestä. Esimerkiksi Tampereella on artikkeli ”Esteettömästi Tampereen tahtiin”, joka on…