28.2.2023 Pirjo Virtanen 0Comment

Kestävään kehitykseen tulee panostaa myös jatkossa. Tutkimuksen ja koulutuksen avulla voimme luoda lisää työpaikkoja ja hyvinvointia. Suomessa meillä on mahdollisuus panostaa koulutukseen ja osaamiseen myös tulevaisuudessa, jos vain haluamme.

Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalin hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista.

Osaava ja koulutettu henkilöstö mahdollistaa kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän Hämeessä, jotta Häme olisi myös tulevaisuudessa sijaintipaikkana varteenotettava vaihtoehto yrityksille. Alkuinvestoinnit kestävään kehitykseen ja vihreään siirtymään voivat tuntua suurilta, mutta niillä tuemme talouskasvua sekä työllistymistä.

Piia Olkinuora. Kuva Marita Pekkarinen.

Asiakkaat edellyttävät yrityksiltä kestävän kehityksen arvoja ja niiden mukaisia toimia. Edistämällä ja mahdollistamalla näitä arvoja, olemme mukana kilpailussa työpaikoista ja niiden sijainnista Hämeessä ja Suomessa ylipäänsä.

Koulutuksen kautta saatu osaaminen tukee työllisyyttä, kestävää kehitystä sekä vihreää siirtymää.  Meillä on täällä Hämeenlinnassa arvostettu ammattikorkeakoulu, joka on mukana neljän vuoden hankkeessa, jossa pyritään vahvistamaan vihreän siirtymän valtakunnallisia teemoja. (HAMK:n tiedote 11.1.2023).

Kestävä kehitys, vihreä siirtymä, koulutus, osaaminen ja työllisyys nivoutuvat luontevasti yhteen ja tukevat toisiaan. Panostamalla näihin teemoihin voimme jättää ympäristömme rikkaampana ja monipuolisempana tuleville sukupolville.

 

Piia Olkinuora (sd.)
eduskuntavaaliehdokas

Print Friendly, PDF & Email