12.1.2022 Pirjo Virtanen

Aluevaalit järjestetään 23.1.2022. Monet kysyivät Hämeenlinnassa tiistaina markkinoilla, miksi nämä vaalit järjestetään? Miksi on näin paljon ehdokkaita Kanta-Hämeessä? Aluevaalit ovat erityisen tärkeät, koska niissä valittavat valtuustot luovat pohjan ja tulevaisuuden suunnan hyvinvointialueelle.  Ensimmäiset valtuustot päättävät niin palveluverkosta, palveluiden sisällöistä kuin henkilöstön asemasta ja osallisuudesta. Nyt kaupunkien menoista iso osa menee sosiaali- ja terveyspalveluihin. Näitä palveluita yhdistämällä saadaan turvattua yhdenvertaiset, laadukkaat ja kattavat palvelut, mutta oikein toteutettuina uudistus tehostaa toimintaa ja hillitsee kustannusten kasvua. Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio (yhdistyminen) auttaa kohtaamaan ihmisen ongelmat kokonaisuutena ja kerralla. Palveluverkosta, eli palvelupisteiden sijainnista, päätetään jokaisella hyvinvointialueella erikseen, alueen ja sen asukkaiden omista tarpeista käsin….

4.1.2022 Pirjo Virtanen

Paljon puhutut aluevaalit ovat kohta ja moni vielä miettii, äänestääkö vai eikö, mistä edes äänestetään tai miksi pitää äänestää. Julkiset palvelut koostuvat monista eri asioista. Meitä jokaista koskevat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät pian Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle, jonka luottamuselimiin nyt valitaan päättäjät. On edelleen tärkeää, että meillä on hyvät, helposti saavutettavat ja saatavat julkiset palvelut. Lisäksi on tärkeää, että meillä on osaava henkilöstö niitä tuottamassa. Hyvinvointi kuuluu kaikille. Kun mietimme omaa tai läheistemme tulevaisuutta, emme tiedä, millainen on tulevaisuuden taloudellinen tilanteemme tai mitä elämä tuo tullessaan. Hyvin toimivat ja tulotasosta riippumattomat palvelut takaavat meille kaikille mahdollisuuden saada ja päästä…

5.12.2021 Pirjo Virtanen

Aluevaalit liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteuttamiseen, jonka tarkoituksena on lisätä asukkaiden tasa-arvoa terveyspalvelujen suhteen ja parantaa palvelujen saatavuutta riippumatta siitä, missä ihminen asuu. Uudistuksessa julkinen sektori säilyy palvelujen pääasiallisena tuottajana, jota yksityiset yritykset ja kolmas sektori täydentävät. Valtuutetut päättävät ennen kaikkea siitä, mihin raha käytetään. Mistä ja kenen tekemänä sote-palveluja saa, millaiseksi niitä kehitetään, millaiset vaatimukset niiden tulee täyttää ja miten paljon niissä käytetään rahaa? Miten hoidetaan pelastuspalvelut? Miten ensiapu toimii? Aluevaltuustot ottavat myös kantaa siihen, mitä palveluja ne tuottavat itse ja missä määrin hyödynnetään yritysten tai järjestöjen tuottamia palveluja. Mitkä ovat perittävien maksujen perusteet ja asiakasmaksujen taso? Päätökset…

16.10.2021 Pirjo Virtanen

Syksy on tullut ja luonto valmistautuu talvilepoon. Olen nauttinut syksyisestä luonnosta muun muassa kävelylenkeillä metsässä. Raikkaassa syyssäässä kulkiessa olen miettinyt tulevia aluevaaleja. Moni pohtii ääneen, mistä tulevissa aluevaaleissa on kyse ja kannattaako niissä äänestää. Vastaukseni on, että äänestäminen kannattaa aina ja erityisesti nyt, jos koskaan. Vaalien jälkeen aloittava aluevaltuusto luo pohjan ja perustan tulevaisuuteen. Vankka pohja on kaiken perusta, jonka päälle on hyvä rakentaa. Tuleva hyvinvointialueuudistus on suuri muutos, jossa tavoitteena ovat sujuvammat terveyden- ja sosiaalihuollon palvelut. Muutos ei tapahdu heti ja vaatii varmasti tarkennuksia ja päivitystä ajan myötä. Onnistuneen uudistuksen myötä asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut sujuvasti ja oikea-aikaisesti. Kuten…

28.5.2021 Pirjo Virtanen

Meistä jokainen tarvitsee välillä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Usein nämä palvelut ovat yksilöille elintärkeitä tai välttämättömiä, sillä silloin kun hammasta särkee tai käsi murtuu, ei terveyskeskusta voi vältellä pitkään. Sote-palvelujen merkitsevyydestä huolimatta Suomessa on tilanne, jossa kaikki kansalaiset eivät pysty käyttämään tarvitsemiaan palveluita taloudellisten syiden takia. Useista julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista peritään asiakasmaksu ja tämä voi estää pienituloisia hakeutumasta palvelujen piiriin. Tuoreessa Suomen köyhyyden vastaisen verkoston raportissa (2020) tarkasteltiin asiakasmaksujen vaikutuksia kansalaisten elämään. Raportissa tuotiin esiin, että asiakasmaksut ovat aiheuttaneet monelle ihmiselle velkaantumista sekä ahdistusta. Voidaan siis sanoa, että nykytilanne on ollut kestämätön. Lainsäätäjäkin on havainnut asiakasmaksujen perimisen…