5.12.2021 Pirjo Virtanen

Aluevaalit liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteuttamiseen, jonka tarkoituksena on lisätä asukkaiden tasa-arvoa terveyspalvelujen suhteen ja parantaa palvelujen saatavuutta riippumatta siitä, missä ihminen asuu. Uudistuksessa julkinen sektori säilyy palvelujen pääasiallisena tuottajana, jota yksityiset yritykset ja kolmas sektori täydentävät. Valtuutetut päättävät ennen kaikkea siitä, mihin raha käytetään. Mistä ja kenen tekemänä sote-palveluja saa, millaiseksi niitä kehitetään, millaiset vaatimukset niiden tulee täyttää ja miten paljon niissä käytetään rahaa? Miten hoidetaan pelastuspalvelut? Miten ensiapu toimii? Aluevaltuustot ottavat myös kantaa siihen, mitä palveluja ne tuottavat itse ja missä määrin hyödynnetään yritysten tai järjestöjen tuottamia palveluja. Mitkä ovat perittävien maksujen perusteet ja asiakasmaksujen taso? Päätökset…

16.10.2021 Pirjo Virtanen

Syksy on tullut ja luonto valmistautuu talvilepoon. Olen nauttinut syksyisestä luonnosta muun muassa kävelylenkeillä metsässä. Raikkaassa syyssäässä kulkiessa olen miettinyt tulevia aluevaaleja. Moni pohtii ääneen, mistä tulevissa aluevaaleissa on kyse ja kannattaako niissä äänestää. Vastaukseni on, että äänestäminen kannattaa aina ja erityisesti nyt, jos koskaan. Vaalien jälkeen aloittava aluevaltuusto luo pohjan ja perustan tulevaisuuteen. Vankka pohja on kaiken perusta, jonka päälle on hyvä rakentaa. Tuleva hyvinvointialueuudistus on suuri muutos, jossa tavoitteena ovat sujuvammat terveyden- ja sosiaalihuollon palvelut. Muutos ei tapahdu heti ja vaatii varmasti tarkennuksia ja päivitystä ajan myötä. Onnistuneen uudistuksen myötä asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut sujuvasti ja oikea-aikaisesti. Kuten…

28.5.2021 Pirjo Virtanen

Meistä jokainen tarvitsee välillä julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Usein nämä palvelut ovat yksilöille elintärkeitä tai välttämättömiä, sillä silloin kun hammasta särkee tai käsi murtuu, ei terveyskeskusta voi vältellä pitkään. Sote-palvelujen merkitsevyydestä huolimatta Suomessa on tilanne, jossa kaikki kansalaiset eivät pysty käyttämään tarvitsemiaan palveluita taloudellisten syiden takia. Useista julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista peritään asiakasmaksu ja tämä voi estää pienituloisia hakeutumasta palvelujen piiriin. Tuoreessa Suomen köyhyyden vastaisen verkoston raportissa (2020) tarkasteltiin asiakasmaksujen vaikutuksia kansalaisten elämään. Raportissa tuotiin esiin, että asiakasmaksut ovat aiheuttaneet monelle ihmiselle velkaantumista sekä ahdistusta. Voidaan siis sanoa, että nykytilanne on ollut kestämätön. Lainsäätäjäkin on havainnut asiakasmaksujen perimisen…

26.5.2021 Pirjo Virtanen

Vaikka koronatilanne jatkuu, käynnissä olevien rokotusten myötä valo näkyy jo tunnelin päässä. Yritetään vielä jaksaa, yhdessä. Kuntavaalit lähestyvät ja on hyvä aika pohtia mennyttä ja tulevaa. Kuluneella valtuustokaudella demarit ovat jatkaneet vastuullista kuntapolitiikkaa. Pitkän ja perusteellisen selvitystyön jälkeen valtuuston enemmistön päätöksellä luovuttiin toriparkin rakentamisesta. Demarit olivat tämän päätöksen takana. On hyvä, että mielipiteitä jakanut, vuosikausia kestänyt epätietoisuus päättyi ja asia saatiin päätökseen. Meille on tärkeää asukkaiden hyvinvointi. Toivottavasti vuosikausia valmisteilla ollut sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus vihdoin toteutuu. Maakunnassamme on aloitettu valmistautuminen tuleviin muutoksiin. Kanta-Hämeen tulevaisuuden kannalta tärkeä päätös uuden Assi-sairaalan rakentamisesta saatiin päätökseen sairaanhoitopiirin valtuustossa joulukuussa 2020. Hämeenlinnan kaupungin talous…

21.5.2021 Pirjo Virtanen

Palataanpa aikaan, jolloin lautakuntia ja virkamiehiä oli enemmän. Olin teknisen lautakunnan jäsen yhdessä kuuden muun poliittisen päättäjän kanssa 2000-luvun alkupuolella. Lautakunnan kokouksissa oli paikalla 3–4 virkamiestä, jotka olivat oman toimialansa johtavia virkamiehiä, ja heidän lisäkseen paikalla oli teknisen viraston johtaja. Virkamiehet olivat kokouksissa esitelläkseen omaa toimialaansa koskevan päätösesityksen ja vastaamassa lautakuntamme jäsenten kysymyksiin. Päätösesityksessä oli etukäteen selvitetty vaihtoehtoisia malleja ja perusteltu, miksi esityksen tekijän ehdotus on parempi kuin jokin muu malli esimerkiksi jaettaessa urheiluavustuksia. Jos vaihtoehtoisia malleja ei ollut tai esityksestä puuttui jokin tarpeellinen näkökulma, palautettiin se takaisin valmisteluun. Silloin me päättäjät saimme kokouksissa vastauksen kaikkiin päätösesitystä koskeviin kysymyksiin nopeasti…