29.9.2022 Pirjo Virtanen

Seurakuntavaalit lähestyvät. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 20.11.2022. Ennakkoon voi äänestää 8.-12.11. 2022. Pidän tärkeänä, että seurakunnan luottamuselimissä on mukana laaja kirjo kaupunkilaisten edustajia. Siksi on tärkeää, että äänioikeutetut käyvät äänestämässä myös seurakuntavaaleissa. Kirkon ja seurakunnan tarjoama hengellinen sanoma on tärkeä ja tuo monelle lohtua ja voimaa. Seurakunta auttaa ihmisiä monin eri tavoin, muun muassa jakamalla ruoka-apua ja kokoamalla ihmisiä yhteiseen ateriointiin sekä tukemalla parisuhdeasioissa. Arvostan myös kirkon tehtävää kulttuuriperinnön vaalijana. Vaikeina hetkinä voi saada lohtua perinteisistä ja tutuista toimintatavoista tai ne voivat syventää juhlan tuntua ilon hetkellä. Perinteen lisäksi tulee toki mukautua muutoksiin; kulttuuri muuttuu jatkuvasti. Hämeenlinna-Vanajan seurakunta: Seurakuntademarit Seurakuntademarit…

24.8.2022 Pirjo Virtanen

Timo Viitanen. Kuva Marita Pekkarinen. Elinkustannusten nousu on kurittanut suomalaisten ostovoimaa keväästä lähtien. Energian ja ruoan hinnan nousu on tuntunut ihmisten lompakoissa. Sanna Marinin hallitus on vastannut omilla toimillaan maailman kriisien aiheuttamaan hintojen nousuun. Polttoaineen jakeluvelvoitteen laskeminen, kansaneläkeindeksiin tehty korotus sekä asunnon ja työpaikan välisen matkakuluvähennyksen korottaminen ovat tuoneet helpotusta vaikeaan tilanteeseen. Suomalainen poliittinen oikeisto on pyrkinyt yhdessä työnantajajärjestöjen kanssa heikentämään työntekijöiden asemaa ja perustoimeentuloa aktiivisesti 2010-luvulta alkaen. Työehtojen ja palkkojen heikentäminen, ammattiliittojen toiminnan vaikeuttaminen ja lakko-oikeuden rajoittaminen ovat olleet keskeinen osa oikeiston poliittista strategiaa. Juha Sipilän porvarihallituksen aikana 2015–2019 saatiin näyte oikeiston kylmästä politiikasta. Poliittisen…

12.1.2022 Pirjo Virtanen

Aluevaalit järjestetään 23.1.2022. Monet kysyivät Hämeenlinnassa tiistaina markkinoilla, miksi nämä vaalit järjestetään? Miksi on näin paljon ehdokkaita Kanta-Hämeessä? Aluevaalit ovat erityisen tärkeät, koska niissä valittavat valtuustot luovat pohjan ja tulevaisuuden suunnan hyvinvointialueelle.  Ensimmäiset valtuustot päättävät niin palveluverkosta, palveluiden sisällöistä kuin henkilöstön asemasta ja osallisuudesta. Nyt kaupunkien menoista iso osa menee sosiaali- ja terveyspalveluihin. Näitä palveluita yhdistämällä saadaan turvattua yhdenvertaiset, laadukkaat ja kattavat palvelut, mutta oikein toteutettuina uudistus tehostaa toimintaa ja hillitsee kustannusten kasvua. Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio (yhdistyminen) auttaa kohtaamaan ihmisen ongelmat kokonaisuutena ja kerralla. Palveluverkosta, eli palvelupisteiden sijainnista, päätetään jokaisella hyvinvointialueella erikseen, alueen ja sen asukkaiden omista tarpeista käsin….

4.1.2022 Pirjo Virtanen

Paljon puhutut aluevaalit ovat kohta ja moni vielä miettii, äänestääkö vai eikö, mistä edes äänestetään tai miksi pitää äänestää. Julkiset palvelut koostuvat monista eri asioista. Meitä jokaista koskevat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut siirtyvät pian Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle, jonka luottamuselimiin nyt valitaan päättäjät. On edelleen tärkeää, että meillä on hyvät, helposti saavutettavat ja saatavat julkiset palvelut. Lisäksi on tärkeää, että meillä on osaava henkilöstö niitä tuottamassa. Hyvinvointi kuuluu kaikille. Kun mietimme omaa tai läheistemme tulevaisuutta, emme tiedä, millainen on tulevaisuuden taloudellinen tilanteemme tai mitä elämä tuo tullessaan. Hyvin toimivat ja tulotasosta riippumattomat palvelut takaavat meille kaikille mahdollisuuden saada ja päästä…

5.12.2021 Pirjo Virtanen

Aluevaalit liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteuttamiseen, jonka tarkoituksena on lisätä asukkaiden tasa-arvoa terveyspalvelujen suhteen ja parantaa palvelujen saatavuutta riippumatta siitä, missä ihminen asuu. Uudistuksessa julkinen sektori säilyy palvelujen pääasiallisena tuottajana, jota yksityiset yritykset ja kolmas sektori täydentävät. Valtuutetut päättävät ennen kaikkea siitä, mihin raha käytetään. Mistä ja kenen tekemänä sote-palveluja saa, millaiseksi niitä kehitetään, millaiset vaatimukset niiden tulee täyttää ja miten paljon niissä käytetään rahaa? Miten hoidetaan pelastuspalvelut? Miten ensiapu toimii? Aluevaltuustot ottavat myös kantaa siihen, mitä palveluja ne tuottavat itse ja missä määrin hyödynnetään yritysten tai järjestöjen tuottamia palveluja. Mitkä ovat perittävien maksujen perusteet ja asiakasmaksujen taso? Päätökset…