24.8.2022 Pirjo Virtanen 0Comment
Timo Viitanen. Kuva Marita Pekkarinen.

Elinkustannusten nousu on kurittanut suomalaisten ostovoimaa keväästä lähtien. Energian ja ruoan hinnan nousu on tuntunut ihmisten lompakoissa. Sanna Marinin hallitus on vastannut omilla toimillaan maailman kriisien aiheuttamaan hintojen nousuun. Polttoaineen jakeluvelvoitteen laskeminen, kansaneläkeindeksiin tehty korotus sekä asunnon ja työpaikan välisen matkakuluvähennyksen korottaminen ovat tuoneet helpotusta vaikeaan tilanteeseen.

Suomalainen poliittinen oikeisto on pyrkinyt yhdessä työnantajajärjestöjen kanssa heikentämään työntekijöiden asemaa ja perustoimeentuloa aktiivisesti 2010-luvulta alkaen. Työehtojen ja palkkojen heikentäminen, ammattiliittojen toiminnan vaikeuttaminen ja lakko-oikeuden rajoittaminen ovat olleet keskeinen osa oikeiston poliittista strategiaa. Juha Sipilän porvarihallituksen aikana 2015–2019 saatiin näyte oikeiston kylmästä politiikasta.

Poliittisen oikeiston ajamat osa-aika- ja pätkätyö ovat aikaansaaneet tarpeen tehdä kahta tai useampaa työtä riittävään toimeentulon eteen. Tämä kehitys on heikentänyt työtätekevien asemaa Suomessa.

Työntekijän toimeentuloon pitää riittää yksi työ. Vakituisen työsuhteen merkitys on suuri ihmisen hyvinvoinnissa, jos ei ole varmuutta työstä ja toimeentulosta, on vaikeaa suunnitella elämäänsä eteenpäin. Osa-aika- ja pätkätöitä tekevien ihmisten jaksaminen on koetuksella. Epäsäännöllinen työrytmi ja toimeentulo vaikeuttavat myös esimerkiksi perheen perustamista.

Lisääntyvä ongelma on myös vakituisen ja täysillä työtunneilla työtä tekevän työntekijän ahdinko. On nähtävissä, että ihmiset joutuvat tekemään toista työtä kokoaikaisen työnsä lisäksi, jotta toimeentulo olisi turvattu. Tutkimusten mukaan tällä hetkellä jo joka viides palkansaaja on joutunut tinkimään ruuasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä.

Ostovoiman selkeä heikentymisellä on suora vaikutus Suomalaisiin ja varsinkin Suomen markkinoilla toimiviin yrityksiin. Kun toimeentulo ei riitä elämiseen, niin ensimmäisenä karsitaan muusta kulutuksesta. Syksyllä alkavissa palkkaneuvotteluissa on turvattava ostovoimaa tukeva palkkaratkaisu. Seuraavalla eduskuntakaudella on puututtava toimeentulon ongelmiin ja turvattava sekä parannettava työntekijöiden asemaa.

Timo Viitanen

pääluottamusmies
Eduskuntavaaliehdokasehdokas, SDP
Hämeenlinna kaupunginhallituksen jäsen
Teollisuusliiton valtuuston jäsen

Print Friendly, PDF & Email