29.9.2022 Pirjo Virtanen 0Comment

Seurakuntavaalit lähestyvät. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 20.11.2022. Ennakkoon voi äänestää 8.-12.11. 2022.

Pidän tärkeänä, että seurakunnan luottamuselimissä on mukana laaja kirjo kaupunkilaisten edustajia. Siksi on tärkeää, että äänioikeutetut käyvät äänestämässä myös seurakuntavaaleissa. Kirkon ja seurakunnan tarjoama hengellinen sanoma on tärkeä ja tuo monelle lohtua ja voimaa. Seurakunta auttaa ihmisiä monin eri tavoin, muun muassa jakamalla ruoka-apua ja kokoamalla ihmisiä yhteiseen ateriointiin sekä tukemalla parisuhdeasioissa.

Arvostan myös kirkon tehtävää kulttuuriperinnön vaalijana. Vaikeina hetkinä voi saada lohtua perinteisistä ja tutuista toimintatavoista tai ne voivat syventää juhlan tuntua ilon hetkellä. Perinteen lisäksi tulee toki mukautua muutoksiin; kulttuuri muuttuu jatkuvasti.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta: Seurakuntademarit

Seurakuntademarit asettivat 15 ehdokasta Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa. Ehdokaslista on monipuolinen ja ehdokkaita löytyy Rengosta, kantakaupungista ja vuodenvaihteessa Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaan liittyvän Kalvolan seurakunnan alueelta. Lisätietoa löytyy osoitteesta https://www.hty.fi/seurakuntavaalit-2022/.

Seurakuntademarit haluavat edistää seurakuntalaisten ja muidenkin kaupunkilaisten arkipäivää keskittymällä seuraaviin vaaliteemoihin:

  1. Diakonia ja perhetyö

Mielestämme hyvä ja arvokas elämä kuuluu kaikille, mikä ei saa olla kiinni varallisuudesta. 

  1. Seurakunnan toimintaa tulee olla muuallakin kuin kantakaupungissa.
  2. Seurakunta kuuluu kaikille tasapuolisesti.

Kirkon ja seurakunnan tulee olla kaikille avoin, tuttu ja turvallinen.

  1. Esteettömät ja yhteiset tilat

Yhteisöllisyys on tärkeää, joten seurakunnan tiloja tulee käyttää monipuolisesti. Tilojen tulee olla saavutettavia ja esteettömiä.

  1. Yhteistyön lisääminen seurakunnan ja hyvinvointialueiden välillä

Seurakunnan toimintoja tulee hyödyntää myös hyvinvointialueella esimerkiksi diakoniassa, lapsi- ja perhetyössä sekä perhesovittelussa.

  1. Kuuleminen ja vuoropuhelu

Haluamme edistää seurakuntalaisten keskinäistä vuorovaikutusta sekä seurakuntalaisten ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta. Vuoropuhelu auttaa kehittämään yhteistä hyvää.

Tutustu ehdokkaisiimme ja käytä äänioikeutesi myös näissä vaaleissa! On tärkeää, että mukana on monenlaisia toimijoita.

 

Kirsti Suoranta

  • seurakuntaneuvoston ja kirkkovaltuuston varajäsen
  • Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan jäsen
  • seurakuntavaaliehdokas
Print Friendly, PDF & Email