4.10.2022 Pirjo Virtanen 0Comment

Keskusteluissa on tuotu esille koulutuksen tärkeys nyt ja tulevaisuudessa. Jotta voimme taata parhaat edellytykset osaamisemme ylläpitämiseksi ja kartuttamiseksi iästä riippumatta, koulutus ja osaaminen on yksi valttimme muuttuvassa maailmassa. Eri-ikäisten ja erilaisten oppijoiden tarpeisiin tulee panostaa myös tulevaisuudessa.

Kuluvalla vaalikaudella koulutuksen eteen on tehty töitä, muun muassa laajennettu oppivelvollisuus, joka tarjoaa maksuttoman toisen asteen koulutuksen. Tämä lisää koulutuksellista tasa-arvoa. SDP pitää koulutuksen ja osaaminen tukemista tärkeänä, johon tulee panostaa tulevaisuudessakin.

Koulutustarjonnan, rakenteellisten muutosten ja yksilön huomioivan koulutuspolun lisäksi meidän tulee huomioida myös ammattitaitoiset opettajamme, joiden työhyvinvoinnista sekä tehtävien hoitamisen edellytyksistä tulee huolehtia. Korona-aikana opettajamme joustivat ja ottivat nopealla aikataululla käyttöön uusia opetusmenetelmiä, jotta opiskelun sujuminen voitiin mahdollistaa. Suuri kiitos heille siitä!

Oppijoiden lisääntyvät tuentarpeet haastavat myös opettajia. Opettajille tulee tarjota koulutusta tuen tarpeen huomaamiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja taata aikaa oppilaan yksilöllisen tukemisen toteuttamiseen.

SDP haluaa panostaa tulevalla vaalikaudella koulutuksen resursseihin työrauhan turvaamiseksi. On tärkeää satsata oppimisen tukemiseen, opettajien riittävään määrään sekä laadukkaisiin oppimateriaaleihin. Opetuksessa tulee lisätä mahdollisuus oppilaiden kohtaamiseen varaamalla siihen aikaa. Opettajien osaamista tulee vahvistaa ja tukea niin työuran alussa kuin työuran edetessä muun muassa ammattitaitoa kehittävällä täydennyskoulutuksella.  Lähijohtamista tulee vahvistaa ja varata riittävästi aikaa pedagogiseen johtamiseen.

Hyvinvoiva opettaja nostaa opetuksen laatua. Palautetaan Suomi takaisin koulutuksen kärkimaaksi huolehtimalla opettajien työhyvinvoinnista.

Piia Olkinuora

Print Friendly, PDF & Email