28.3.2023 Pirjo Virtanen 0Comment

Julkisen terveydenhuollon omavastuu asiakasmaksuissa on tällä hetkellä 692 € kalenterivuodessa. Reseptilääkeostojen vuosiomavastuu on 592,16 €. Asiakkaan maksettavaksi tulee vuoden ensimmäisten reseptiostosten yhteydessä alkuomavastuu 50 €. Lääkekustannusten korvaukset alkavat vasta sen jälkeen. Jos matkakustannukset julkiseen terveydenhuoltoon ylittävät kalenterivuoden aikana 300 €, Kela maksaa loppuvuoden Kela-taksikuljetukset. Ennen 300 euron matkakattoa asiakas maksaa yhdensuuntaisesta matkasta enintään 25 euron omavastuun.

Nykyinen järjestelmä rasittaa erityisesti pienituloisia, runsaasti terveydenhuoltopalveluja ja lääkkeitä tarvitsevia ihmisiä, joiden lähes kaikki kuukausittaiset ansiotulot saattavat pahimmillaan mennä terveydenhuoltokustannuksiin. Erityisen hankala tilanne on alkuvuodesta, jolloin lääkeostoista peritään alkuomavastuu. Tilanne ei olisi niin hankala, jos käytössä olisi yksi yhtenäinen kokonaismaksukatto, joka olisi tasoltaan nykyisiä maksukattoja alhaisempi.

Esitys: Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry esittää puoluekokoukselle 2023, että SDP ryhtyy toimenpiteisiin yhtenäisen maksukaton aikaansaamiseksi. Maksukaton tulee kattaa terveydenhuollon asiakasmaksut, Kelan korvaamat matkakulut sekä reseptilääkekulut. Vuotuinen kokonaismaksukatto saisi olla korkeintaan kuukauden takuueläkkeen suuruinen. Uuteen järjestelmään voitaisiin siirtyä vaiheittain, esimerkiksi yhdistämällä aluksi terveydenhuollonmaksukatto ja lääkekatto. Omaseurannan mahdollistamiseksi maksetut kustannukset tulisi kirjata Kantaan.

Print Friendly, PDF & Email