28.3.2023 Pirjo Virtanen 0Comment
Makkarat paistuvat Jussin nuotiokatoksella Evolla. Kuva Pirjo Virtanen.

Suomi on sitoutunut ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta ja suojelemaan tietyn osuuden pinta-alastaan. Evon kansallispuisto olisi vastaus näihin velvoitteisiin ja kansallispuiston luonnonympäristössä voitaisiin yhdistää myös tutkimus, opetus ja tieteen esittely.

Evon alue sijaitsee Hämeenlinnan kaupungissa entisen Lammin pitäjän alueella. Siihen kuuluvat valtion retkeilyalue, Hämeen ammattikorkeakoulun opetusmetsä ja kolme merkittävää vanhojen metsien suojelualuetta (Kotinen, Sudenpesäkangas ja Haarajärven alue). Evo kuuluu tuhansien hehtaarien Natura 2000 -alueeseen, jonka ylläpidosta Metsähallitus vastaa. Evolla on Etelä-Suomen edustavimpia aarniometsiä, muita vanhan metsän suojelualueita, opetusmetsiä sekä eri suojeluohjelmien pieniä kohteita. Tunnettuja uhanalaisia lajeja on useita, samoin arvokkaita luontotyyppejä.

Evolla on kansallispuistoksi lähes valmiit rakenteet, kuten retkeilypolkuja, tulentekopaikkoja ja telttailualueita. Evolla voi patikoida useamman päivän retkiä.

Alueen luontoa ja metsiä on tutkittu vuodesta 1892 alkaen. Nykyään tutkimusta tekevät mm. Luonnonvarakeskus Luke, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopisto. Runsas ja pitkäkestoinen tutkimustieto on hyvä pohja rakentaa Evosta tiedekansallispuisto ja suunnitella tutkimusohjelmat kertyneen tiedon varaan.

Tiedekansallispuiston perustamisen tavoitteena on tieteen ymmärrettävyyden parantaminen. Oleellinen osa tiedekansallispuistoa on opetus ja tiedekasvatus sekä jatkuva kehittämistoiminta. Yhtenä tavoitteena on luonnon ja tieteen lukutaidon kehittäminen. Em. tavoitteiden toteuttaminen edellyttää metsien ja luonnon säilyttämistä ja vaalimista monimuotoisena.

Fyysisen tiedekansallispuiston rinnalle on syytä kehittää virtuaalinen tiedekansallispuisto. Sen avulla voidaan havainnollistaa luontoilmiöitä ja luoda portaali, joka toimii apuna kansalaistiedeprojekteissa ja esim. opetuksen alustana myös kansainvälisesti. Näin Evo tulisi kansalaisia lähelle, saavutettavammaksi ja toteuttaisi esteettömyyden periaatetta.

Evon alueella on runsaasti käyttäjätahoja ja myös ristiriitaisia intressejä. Lähtökohtana on pidettävä sitä, että Hämeen ammattikorkeakoululle jää sen metsäopetuksen tarvitsema opetusmetsä. Samoin partiolaisten ja muiden ryhmien käyttöön Evon leirialue. Evon metsäopetukselle toiminta kansallispuiston vieressä on erinomainen vetovoimatekijä ja rikastuttaja. Evolle on myös jäätävä tilaa luonto- ja matkailuelinkeinon harjoittamiseen kestävällä tavalla.

Tiedekansallispuiston perustamista puoltavat Euroopan Unionin ja Suomen kansalliset tavoitteet pysäyttää luonnon, Evon tapauksessa metsäluonnon, edelleen jatkuva lajikato, suojelualojen lisääminen erityisesti eteläisessä Suomessa sekä riittävien hiilinielujen ja -varastojen ylläpito. Evon valtion jo omistaman retkeilyalueen saaminen kansallispuistoksi on helpoin ja nopein tapa kasvattaa Etelä-Suomen riittämättömiä suojelualoja.

Esitys: Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry. esittää puoluekokoukselle 2023, että puoluekokous velvoittaa puolueen ryhtymään toimenpiteisiin Evon alueen kehittämiseksi tiedekansallispuistoksi.

Print Friendly, PDF & Email