28.3.2023 Pirjo Virtanen 0Comment

Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa uskonnon opetus yleissivistävässä koulussa toteutetaan oman uskonnon opetuksena. Esimerkiksi Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa on jo kauan opetettu tunnustuksetonta uskontotietoa kaikille yhteisenä oppiaineena. Monissa Euroopan maissa on tavallista, että kouluissa opetetaan enemmistön uskontoa ja vaihtoehtona etiikkaa tai ensisijaisesti etiikkaa ja valinnaisena omaa uskontoa. Esimerkiksi Ranskassa ei valtion kouluissa ole erillistä uskonnon opetusta lainkaan, vaan pelkästään etiikan opetusta.

Nykymaailmassa tarvitaan vuoropuhelua eri uskontojen välillä. Myös kouluissa on tärkeää kannustaa tähän ja siirtyä oman uskonnon opetuksesta yhteisen katsomusaineen opetukseen. Yhteinen katsomusaine lisää ymmärrystä erilaisista maailmankatsomuksista, kun eri katsomuksia käsitellään yhdessä. Oppilaat oppivat tuntemaan ja ymmärtämään toistensa uskontoja ja katsomuksia.  Luokan tulee esimerkiksi pohdiskella yhdessä, millainen on hyvä elämä ja hyvä ihminen. Yhteisessä opetuksessa voidaan rakentavasti etsiä kaikkien katsomusten yhteisiä piirteitä, ei pelkästään eroja. Tämä hälventää virheellisiä stereotypioita muiden uskonnoista ja niiden harjoittajista. Samalla kasvaa mahdollisuus ymmärtää omaa uskontoa suhteessa muihin maailmankatsomuksiin.

Opetushallitus on laatinut opetussuunnitelman perusteet 13 uskontoa varten. Uskonnollisia yhdyskuntia on yli 50. Niiden kaikkien jäsenillä on oikeus vaatia kunnalta oman uskonnon opetusta, jos jäseniä on saman kunnan peruskouluissa oppilaina vähintään kolme. Sama päätös koskee myös saman uskonnon eri suuntauksista. Yhteistä katsomusopetusta tulee voida opettaa niin, että kaikki luokan oppilaat voivat osallistua yhdessä samalle oppitunnille. Kun uskonnontunteja ei tarvitse järjestää kaikille uskontoryhmille erikseen, säästetään myös opetuksen niukkoja resursseja,

Esitys: Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry esittää puoluekokoukselle 2023, että SDP ryhtyy toimenpiteisiin perusopetuslain muuttamiseksi siten, että tulevaisuudessa kaikissa Suomen peruskouluissa opetetaan oman uskonnon opetuksen sijaan kaikille yhteistä katsomusoppiainetta.

Print Friendly, PDF & Email