28.3.2023 Pirjo Virtanen 0Comment

Omaishoito on moninkertaisesti edullisempaa kuin vastaavan tasoinen hoito jollain muulla tavalla. Esimerkiksi tehostettu palveluasuminen on yli viisi kertaa kalliimpaa kuin omaishoito, kun otetaan huomioon omaishoidon keskimääräinen palkkio, omaishoitajan kolme vapaapäivää ja hoidettavan henkilön tehostetussa palveluasumisessa hoito omaishoitajan vapaan aikana.

Omaishoidontukea on kehitettävä ja kansallinen yhdenvertaisuus pitää varmistaa. Tavoitteena on oltava omaishoidon tuen yhdenvertainen saatavuus sekä riittävät, saavutettavat ja laadukkaat palvelut.

Omaishoidon tukea koskeva lainsäädäntö on uudistettava seuraavalla hallituskaudella 2023-2026. Lainsäädäntö varmistaa omaishoitolain yhdenmukaisen omaishoidon palkkiot ja palvelut hyvinvointialueilla ja Helsingissä. Omaishoidonpalkkioita on korotettava riittävästi ja palkkion tulisi olla etuoikeutettua tuloa suhteessa muihin etuuksiin.

Omaishoitajat tarvitsevat hoivatakuun, joka takaa tarkoituksenmukaiset palvelut läheisen hoitoon ja omaishoitajan hyvinvointiin. Lisäksi tulee arvioida mahdollisuudet keventää omaishoitajan tulojen verotusta. Omaishoitajille myönteiset verotusratkaisut tulisi huomioida, esimerkiksi samankaltainen omaishoitotulovähennys kuin eläketulovähennys.

Työikäisten omaishoitajien aseman vahvistamista on edistettävä sekä omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittaminen tehtävä helpommaksi. Tavoitteena on oltava työssäkäynnin joustavuus ja mahdollisten taloudellisten riskien pienentyminen omaishoitoon ryhtyville ansiotyössä käyville henkilöille yhdenvertaisesti työtehtävästä, toimialasta tai työnantajasta riippumatta.

Esitys: Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry esittää SDP:n puoluekokoukselle 2023, että puoluekokous velvoittaa puolueen ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin omaishoidontukea koskevan lainsäädännön uudistamiseksi hallituskaudella 2023-2026.

Print Friendly, PDF & Email