6.11.2023 Pirjo Virtanen 0Comment

HTY:n 135-vuotisjuhlan juhlavieraita 28.10.2023 Viisarin työväentalolla.

Työväenyhdistyksemme täytti tänä vuonna kunniakkaat 135 vuotta. Olemme yksi vanhimmista SDP:n yhdistyksistä. Juhlakahvit tarjoiltiin jäsenistölle ja yhteiskumppaneillemme Viisarin työväentalolla ohjelmallisessa kahvitilaisuudessa.

Hämeenlinnan työväenyhdistyksen syntysanat lausuttiin toukokuun toisella viikolla vuonna 1888, kun hämeenlinnalaisissa sanomalehdissä julkaistiin ilmoitus: ”Jotka harrastavat Työwäen seuran perustamista kokoontukoot Kansakouluun Sunnuntaina Toukokuun 13 p:nä klo 6 j:pp. Keskusteltavina säännöt.”  Tämä ilmoitus löytyy mm. V.E.Saaren kirjoittamasta ”Katajana kalliolla” -teoksesta, joka julkaistiin yhdistyksen täyttäessä 100 vuotta.

Samaisen teoksen alkusivulle on kirjoittaja kirjoittanut näin: ”Tämä teos on osoitettu Hämeenlinnan työväestölle kunnian ja kiitollisuuden osoituksena menneiden sukupolvien työlle paremman maailman ja inhimillisemmän yhteiskunnan puolesta. Paljon he kärsivät, kestivät, erehtyivätkin, mutta paljon he saivat aikaan. Aate elää, elämä opettaa, työ jatkuu.”

Ja niin se työ on jatkunut jo 135 vuotta. Toinenkin kirja yhdistyksen vaiheista on jo kirjoitettu. Yhdistyksen täyttäessä 130 vuotta julkaistiin Liisa Koskelaisen kirjoittama historiateos ”Politiikan punainen lanka”. Teos oli jaettavissa Viisarilla ja aika moni osallistuja poistuikin juhlasta tuo kirja kainalossa. Toivotan heille kaikille antoisia lukuhetkiä.  Teoksesta saa hyvän kuvan siitä kaikesta, mitä HTY on vuosien mittaan saanut aikaan erityisesti kotikaupungissamme, mutta myös muualla.

Sitten tähän päivään ja 135-vuotisjuhlaan.

HTY on tänään edelleen vireä yhdistys, joka arvoja ovat oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus, tasa-arvo sekä rohkeus uudistua ja uudistaa. HTY:n slogan kuuluu ”Hyvää työtä yhdessä” ja se kuvaa yhdistyksen halua toimia yhteistyössä monilla eri tasoilla toimivien kanssa. Uskomme, että hyvä yhteistyö tuottaa tulosta niin yhdistyksen sisällä kuin laajemminkin.

135-vuotisjuhlaan saimme vieraaksi nyt syksyllä Jyväskylän puoluekokouksessa SDP:n puheenjohtajaksi valitun kansanedustaja Antti Lindtmanin. Tervehdyksessään hän otti kantaa mm. ajankohtaisiin asioihin valtakunnan politiikassa. Antti myös kiitti HTY:tä siitä, että yhdistys oli ensimmäisten joukossa asettamassa häntä puheenjohtajaehdokkaaksi. Antti Lindtmanin puheen ja yhdistyksen puheenjohtajan Kirsti Suorannan avaussanojen lisäksi tilaisuuden ohjelmassa oli SDP:n ansiomerkkien jako, Terhi Lehtosen musisointia ja Riitta Hietasen lausuntaa.

 

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman piti juhlapuheen.

 

Saimme lisää ”merkillisiä” ihmisiä

Juhlassa HTY halusi muistaa SDP:n ansiomerkeillä jäseniään, jotka ovat tehneet useita vuosia ansiokasta työtä erityisesti omassa puolueosastossa. (Esittelyssä vain osa merkin saaneiden ansioista.)

 

 

Irja Appelroth kiitti ansiomerkin saaneiden puolesta. Kuvassa vasemmalta Irja Appelroth, Antti Lindtman, Kirsti Suoranta, Kari Johansson, Piia Olkinuora, Sari Myllykangas, Mia Heinonen ja Mika Einiö.

 

 

SDP:n hopeinen ansiomerkki:

Mika Einiö

  • Johtokunnan jäsen vuodesta 2009, varapuheenjohtaja 2013 ja puheenjohtaja vuosina 2013–2016.

Mia Heinonen

  • Johtokunnan jäsen 2013–2014 ja edelleen vuodesta 2016 lähtien. Lisäksi useita vuosia yhdistyksen talkooryhmän vetäjä.

Sari Myllykangas

  • Yhdistyksen puheenjohtaja vuosina 2009–2011 ja myös yhden toimikauden SDP:n puoluevaltuuston varapuheenjohtaja.

Piia Olkinuora

  • Johtokunnan jäsen vuosina 2013–2016 ja edelleen vuodesta 2019. Varapuheenjohtaja vuosina 2014–2016 ja 2019–2022 sekä taloudenhoitaja vuonna 2016 ja tilavastaava 2016–2017.

SDP:n kultainen ansiomerkki:

Irja Appelroth

  • Yhdistyksen varapuheenjohtaja vuoden 2001 ja puheenjohtaja vuodet 2002–2008. Yhdistyksen tiedottaja vuodesta 2018 alkaen. SDP:n Kunnallisjärjestön puheenjohtaja yhteensä 10 vuotta.

Kari Johansson

  • Ennen Kalvolan Sosialidemokraattien yhdistymistä HTY:hyn Kari toimi useiden vuosien ajan yhdistyksensä sihteerinä, varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana. HTY:n johtokunnan jäsen vuodesta 2021 alkaen.

Kirsti Suoranta

  • Yhdistyksen johtokunnan jäsen vuodesta 2009, sihteeri vuosina 2010–2016 ja puheenjohtaja vuodesta 2017 alkaen.

 

Teksti: Irja Appelroth
Kuvat: Marita Pekkarinen

Print Friendly, PDF & Email