27.4.2014 HTY ylläpito 0Comment

Hämeenlinnassa on tiukoista taloudellisista ajoista huolimatta tehty isoja, tulevaisuuden kannalta tärkeitä investointipäätöksiä. Loppukesästä avautuu käyttöön uusi liikuntahalli, Elenia Areena, sekä peruskorjattu maauimala. Molempien investointien tarve on ollut ilmeinen jo vuosia, mutta poliittisessa päätöksenteossa joidenkin puolueiden edustajat ovat pyrkineet jarruttamaan niiden toteuttamista.

Suurien investointien kohdalla on tietysti helpompi katsoa vain nykyhetkeen ja miettiä asioita vain nykyhetken kannalta. Mutta miten meille käy, jos investointien kohdalla lykkäämme kaiken ”parempaan aikaan” eli taloudellisesti vakaampiin aikoihin? Emme kuitenkaan pysty silloinkaan toteuttamaan kaikkia investointeja yhtä aikaa; entäpä jos olemmekin silloin myöhässä?

Jokainen vastuullinen päättäjä tietää, ettei vaikeinakaan aikoina voi jäädä paikoilleen odottamaan parempia aikoja, vaan useimmiten hallittu riskien ottaminen kannattaa ­­- elämän on kuljettava eteenpäin. Hienoa, että saamme maauimalan ja Elenia Areenan käyttöön! Uskon, että ne omalta osaltaan vilkastuttavat kaupungissa vierailua ja virkistävät alueen elinkeinoelämää. Elämänlaatulautakunnan demarijäsenet pyrkivät vaikuttamaan käyttömaksuhintojen määräytymiseen siten, että ne pysyvät kohtuullisella tasolla.

Tämän kevään yksi tulevaisuuden kannalta merkittävä päätös tehtiin, kun kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin Kantolanniemen tapahtumapuiston rakentaminen. Puisto tulee valmistuttuaan tarjoamaan hienon, kaikille avoimen puiston lisäksi puitteet erilaisten suuriakin ihmismääriä keräävien tapahtumien järjestämiselle.

Kun meillä Hämeenlinnassa, kuten varmasti muuallakin Suomessa, on samanaikaisesti yhä kasvava sisäilmaongelma erilaisissa julkisissa rakennuksissa, on nämä asiat useissa keskusteluissa asetettu vastakkain. Mutta onko näin, painivatko ne samassa sarjassa? Mielestäni ei. Julkiset rakennukset, myös ja erityisesti päiväkodit ja koulut, pitää saattaa kuntoon eikä niissä saa vaarantua lasten, nuorten tai aikuisten terveys, mutta kaupungin tuloja kasvattavaa toimintaa tarvitaan myös.

Lakisääteisistä palveluista on huolehdittava, muttei kasvun ja kehityksen kustannuksella. On hienoa, että hämeenlinnalaisilla päättäjillä riittää rohkeutta ja kykyä katsoa myös tulevaisuuteen. Kaupungin talous ei tasapainotu ilman suunnitelmallista ja tiukkaa taloudenpitoa, muttei myöskään ilman investointeja ja tulevaisuussuunnittelua. Haluan usko hyvään tulevaisuuteen ja teen tovereiden kanssa yhdessä töitä sen eteen.

Kirsti Suoranta, elämänlaatulautakunnan jäsen, HTY:n sihteeri

Print Friendly, PDF & Email