19.4.2014 HTY ylläpito 0Comment

Hämeenlinnassa on keskusteltu pysäköinnistä 1800-luvulta asti. Jo tuolloin suunniteltiin toriparkkia hevosille. Uudelleen tämä keskustelu heräsi 1970-luvun alussa, jolloin saatiin jopa rakennettua toriparkkia varten tunnelikin Raatihuoneen ja Keskustalon väliin. Lopulta tämäkään suunnitelma ei johtanut tuon pidemmälle. Nyt keskustelu toriparkista on käynyt vilkkaana jo useamman vuoden ja jälleen ollaan hakemassa hyväksyntää parkkitalon rakentamiselle.

Perusteet erilaisille pysäköintiratkaisuille ovat olemassa ja siksi onkin vaikea olla selkeästi uusia pysäköintiratkaisuja vastaan. Keskustan elävöittämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää saada myös pysäköinti kuntoon. Samalla on kuitenkin pystyttävä kehittämään joukkoliikennettä sekä kevyenliikenteen ratkaisuja. Tehtiin niin tai näin, niin keskustasta tulee katoamaan pysäköintipaikkoja paitsi liikennejärjestelyjen niin myös ajoneuvojen mittojen muuttumisen myötä. Oman haasteensa tilanteeseen tuo liikekiinteistöjen logistiikan hoitaminen ilman, että keskustan liikenne tukkeutuu.

Tällä hetkellä keskustellaan keskustan pysäköintilaitoksen sijoittamisesta. Torin alle vai linja-autoasemalle? Molemmilla paikoilla on hyvät puolensa. Tori on lähellä keskustan palveluita ja mahdollistaisi yksityisen rahoituksen saamisen alueen liikeyrityksiltä sekä kiinteistöiltä. Linja-autoaseman seutu puolestaan mahdollistaisi matkaterminaalin ja Engelinrannan alueen pysäköintiratkaisujen toteuttamisessa. Päinvastaisiakin perusteluita on. Tori on kaupungin sydän ja sillä on paljon tunnearvoja. Toriparkin muutaman vuoden rakentaminen saattaisi haitata keskustan toimintaa. Linja-autoaseman nykyinen rakennus on suojeltu ja alueena torin ohella yksi perinteisiä aukioita.

Asia on vaikea ratkaista ainoastaan tunneseikkojen vuoksi. Järkisyytkään eivät ole aivan yksinkertaisia. Rahoitusmalli ja omistajuus aiheuttavat päänvaivaa siinä, missä esimerkiksi Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n ja kaupungin roolit nousevat esille. Voidaanko ja halutaanko rakentaa pysäköintilaitos, joka on toteutettu yksityisellä pääomalla ja joka kilpailee pysäköintiyhtiön omien laitosten kanssa? Vai pitäisikö rakentaa verovaroin kaupungin lainoittamana ja kustantaa toiminta pysäköintimaksuilla? Oman haasteensa päätökseen tuo asukaspysäköinti ja velvoitepaikat. Voidaanko taloyhtiöt velvoittaa maksamaan jostain sellaisesta, mistä ei saa vastineeksi mitään?

Päätöksenteon helpottamiseksi (tai vaikeuttamiseksi) olemmekin päättäneet toteuttaa kyselyn nettisivullamme. Käy vastaamassa ja kerro omat perustelusi valinnalle.

Kyselyyn (http://hty.fi/2014/04/17/pysakointikysely/)

Mika Tupala
Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n varapuheenjohtaja, HTY:n johtokunnan jäsen

Print Friendly, PDF & Email