15.1.2020 Pirjo Virtanen 0Comment

Ylivelkaantumisen uusi aalto Suomessa on aiheutunut mm. pikavippien aggressiivisesta markkinoinnista, niiden ja kulutusluottojen korkeista koroista ja velallisten runsaista perintä- ja ulosottokuluista. Maksuhäiriömerkintöjä on lähes 400.000 henkilöllä eli yhdeksällä prosentilla aikuisväestöstä. Ulosoton asiakkaina on noin puoli miljoonaa suomalaista.

Maksuhäiriömerkintä hankaloittaa elämää monin tavoin: estää asuntolainan, vuokra-asunnon tai kotivakuutuksen saamista taikka luottokortin, sähkösopimuksen tai teleliittymän hankkimista. Merkintä säilyy kahdesta neljään vuotta vielä velvoitteen hoitamisen jälkeenkin. Luottotietolain mukaiset säilytysajat ovat 12 vuoden takaa ja selvästi liian pitkät digitalisoituneen yhteiskunnan kansalaisten elämänhallinnan kannalta.

Ns. pikavippien enimmäiskorkosääntely ei riitä kitkemään niistä aiheutuvia nopean ja liiallisen velkaantumisen tilanteita. Tarvitaan tiukkoja rajoja kulutusluottojen tarjonnalle, mainonnalle ja sallittaville sopimusehdoille. Jo velkaantuneiden yksilöiden ja perheiden velkahallinnan mahdollistamiseksi on puututtava kohtuuttomiin viivästyskorkoihin, perintä- ja ulosottokuluihin, jotka venyttävät itse velkojen lyhentämistä.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan positiivinen luottotietorekisteri otetaan käyttöön hallituskauden aikana, ja samalla lyhennetään maksuhäiriömerkintöjen kestoaika. Näitä toimia on syytä kiirehtiä ja kytkeä laajempaan toimenpidekokonaisuuteen ylivelkaongelmien voittamiseksi.

Esitys: Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry esittää SDP:n puoluekokoukselle 2020, että kuluvan vaalikauden aikana
1)      valmistellaan ja otetaan käyttöön positiivinen luottotietorekisteri ainakin kuluttajaluottojen osalta ja maksuhäiriömerkintöjen kestoa lyhennetään sekä vaikutuksia kohtuullistetaan
2)      tehostetaan lainsäädäntö- ja valvontatoimia pikavippien ja vastaavien epäterveeseen velkaantumiseen johtavien rahoitusmuotojen rajoittamiseksi
3)      kohtuullistetaan ja suhteutetaan velan määrään velalliselle koituvia liitännäisiä korko-, perintä- ja ulosottokuluja
4)      parannetaan taloudenhallinnan valistusta, rahoitusvalvonnan kattavuutta sekä velkaneuvonnan ja Takuusäätiön toimintaedellytyksiä.

 

Print Friendly, PDF & Email