31.12.2012 HTY ylläpito

Hämeenlinnan Työväenyhdistys perustettiin vuonna 1888. Perustajat olivat vapaamielisiä porvareita, ns. wrightiläisiä. 1900-luvun alkuvuosina yhdistyksestä tuli Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen puolueosasto. HTY on 125 vuoden ajan monella tavalla vaikuttanut Hämeenlinnan kaupungin ja työväenliikkeen kehitykseen. Hämeenlinnan Työväenyhdistyksen perustamiskokous Toukokuun toisella viikolla vuonna 1888 oli molemmissa Hämeenlinnassa ilmestyneissä sanomalehdissä seuraavanlainen ilmoitus: Jotka harrastawat Työwäen seuran perustamista kokoontukoot Kansakouluun Sunnuntaina Toukokuun 13. p:nä klo 6 j.pp. Keskusteltawina säännöt. Paikalle tuli noin 40 osanottajaa. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin lääninkamreeri Liukkonen. Kokouksessa hyväksyttyjen sääntöjen mukaan yhdistys olisi yhdyssiteenä Hämeenlinnan asukkaiden kesken edistääkseen työväen parasta sekä henkisessä että aineellisessa suhteessa. Yhdistyksen toimena oli toimeenpanna luentoja työväelle hyödyllisissä luentoaineissa ja…