31.1.2021 Pirjo Virtanen 0Comment

Hämeenlinnan sosialidemokraattien tavoitteena on lisätä kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia ja tiedon saamista. Me haluamme, että kaupungin viestintää vahvistetaan omana toimintana. Meille on tärkeää, että kaupunki pystyy nopeasti reagoimaan kaupunkilaisia askarruttaviin kysymyksiin.

Ennakoiva ja oikea-aikainen viestintä on myös kaupungin kehittämisen ja hankkeiden etenemisen kannalta tärkeää. Tulevista uudistuksista on hyvä tiedottaa kaupunkilaisia jo suunnitteluvaiheessa ja näin rohkaista sekä osallistaa kaupunkilaisia kertomaan omia ajatuksiaan. Pienellä, mutta kuitenkin tehokkaalla toimella lisätään myös luottamusta kaupungin toimintaan.

Hyvä viestintä on kahdensuuntaista. Myös kaupunkilaisille pitää antaa mahdollisuus kertoa mielipiteensä heitä koskeviin asioihin. Kaupungin suunnittelua ja kehittämistä voidaan tehdä nämä huomioiden. Kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi seuraavalla valtuustokaudella pitää perustaa säännöllisesti kokoontuvia kaupunginosien ja pitäjien vaikuttajatyöryhmiä. Näissä vaikuttajaryhmissä on myös luottamushenkilöedustus, joiden tehtävä on tuoda ryhmissä tuotuja ajatuksia kaupungin päätöksentekoon.

Kaikki kaupunkilaiset eivät käytä sosiaalista mediaa ja siksi tarvitsemmekin sosiaalisen median rinnalle sähköisen kuntalaiskirjeen, joka julkaistaan säännöllisesti ja jossa kaupungin johtavat viranhaltijat kertovat konsernin ajankohtaisista asioista. Haluamme kannustaa kaupungin viranhaltijoita aktiiviseen vuoropuheluun kaupunkilaisten kanssa ja vastavuoroisesti kaupunkilaisia aktiiviseen osallistumiseen oman kaupungin kehittämisideoinnissa.

Anne Laatikainen, sosialidemokraattisen valtuustoryhmän pj. 2019-2021, kuntavaaliohjelmatyöryhmän jäsen, Hämeenlinnan Työväenyhdistys

Print Friendly, PDF & Email