30.1.2021 Pirjo Virtanen 0Comment

Toimivat julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut palvelut ovat meille Sosialidemokraateille tärkeitä. Lähipalvelujen ja erikoissairaanhoidon palvelujen riittävä kattavuus ja laatu tulee turvata. Yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä on tärkeää niin, että palvelut ovat toimivia, ja hoito sujuvaa. Pitämällä asiakasmaksut kohtuullisina voimme turvata jokaisen mahdollisuutta hakeutua palvelujen piiriin. Huomiota haluamme kiinnittää myös kotona omaista hoitavan tukemiseen. Liikuntapaikkojen ja pöyräilyreittien kunnosta huolehtimalla ja kulttuuritarjonnalla haluamme edistää mielen hyvinvointia ja terveyttä.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa haluamme kiinnittää huomiota palvelujen toimivuuteen. Kaupunkilaisena saat tarvitsemiasi lähipalveluja omalla terveysasemallasi tai tulevaisuuden sote-keskuksessa. Tavoitteena on kehittää toimintaa niin, että vastaanottoaikoja on saatavilla, ja palvelut voidaan toteuttaa moniammatillisesti tarpeesi mukaan. Laadukkaan palvelun turvaamiseksi haluamme panostaa siihen, että kaupungin työpaikat ovat vetovoimaisia.

Yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä on tärkeää, että tieto kulkee ja voidaan välttää turhia ja päällekkäisiä tutkimuksia. Palvelut tulee mahdollisuuksien mukaan järjestää julkisena toimintana. Palvelujen pirstominen lisää rajapintoja eri toimintojen välille ja heikentää toiminnan kehittämistä. Sairaanhoitopiirin valtuuston 15.12.2020 hyväksymä päätös Assi-sairaalan rakentamiseksi on tärkeä erikoissairaanhoidon palvelujen turvaamiseksi Hämeenlinnassa.

Haluamme pitää asiakasmaksut kohtuullisina, jotta oikeus yhdenvertaiseen palvelujen saamiseen toteutuu. Heikko taloudellinen tilanne ei saa olla este palvelujen piiriin hakeutumiselle. Tällä valtuustokaudella saimme Hämeenlinnassa aikaan tärkeän päätöksen  asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä. Uusia muutoksia palvelujen maksuttomuuteen ja maksukattoon tulee 1.7.2021, kun uusi asiakasmaksulaki astuu voimaan. Perusterveydenhuollon hoitajavastaanotoista ja poliklinikan alaikäiselle antamasta hoidosta ja tutkimuksesta tulee maksuttomia. Mielenterveyspalvelujen maksuttomuus selkiytyy.  Maksukatto myös laajenee muun muassa suun terveydenhuoltoon ja terapiaan.

Kotona omaistaan hoitava mahdollistaa sen, että omainen voi asua kotona mahdollisimman pitkään. Lain mukaan omaishoidon tuki on kunnan vuosittaiseen määrärahaan sidottua tuen myöntämistä. Hämeenlinnassa tuki kuitenkin myönnetään jokaiselle kriteerit täyttävälle omaishoidettavalle ja hänen hoitajalleen. Tätä linjaa tulee jatkaa. Yhtä tärkeää on myös omaishoitajan jaksamisen tukeminen.

Kuntien tehtävänä on myös terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Liikunnalla on suora vaikutus ihmisen terveyteen. Tätä haluamme tukea huolehtimalla liikuntapaikkojen ja pyöräteiden hyvästä kunnosta. Kulttuurin avulla voi toteuttaa itseään ja keskittyä mielihyvää tuottaviin asioihin. Tällä on vaikutusta mielen koettuun terveyteen ja kokemukseen hyvästä elämästä.Tämän vuoksi myös kulttuuripalvelujen tarjoaminen kaupunkilaiselle on meille tärkeää.

Kirsi Hultin, laboratoriohoitaja, palveluvastaava, kuntavaaliehdokas SDP Hämeenlinna, ohjelmatyöryhmän jäsen, Hämeenlinnan Työväenyhdistys

Print Friendly, PDF & Email