1.2.2021 Pirjo Virtanen 0Comment

Me sosiaalidemokraatit haluamme yhdessä kaupunkilaisten kanssa olla tekemässä tasapainoista ja kestävää taloutta Hämeenlinnassa. Haluamme turvata kaupunkilaisten palvelut ja huolehtia samalla siitä, että kaupungin talous saadaan kuntoon. Meidän tulee tehdä tarvittavia investointeja, jotta saadaan kaikille asukkaille ja työntekijöille terveet, turvalliset ja nykyaikaiset tilat. Näillä investoinneilla luomme myös alueelle työpaikkoja.

Meidän mielestämme kaupungin tulee tukea kaikin keinoin ihmisten työllistymistä ja varmistaa, että alueella jo olevat yritykset pärjäävät, ja että alueelle tulee lisää uusia yrityksiä. Tämän takia on tärkeää tehdä yhteistyötä myös seudullisesti ja edistää esim. MORE-alueen (Moreeni-Rastikangas) kehitystä ja tehdä alueesta merkittävä työpaikka- ja logistiikkakeskittymä. Lisäksi pitää huolehtia myös pitäjien vetovoimasta, jotta sielläkin on toimitiloja ja vapaita tontteja niin yrityksille, kuin asukkaille.

Uusi Assi-sairaala on tärkeä Hämeenlinnan kaupungille monessakin mielessä, sairaala on alueella merkittävä työllistäjä rakennusaikana ja luonnollisesti sen jälkeenkin. Meillä on Assin valmistuttua loistavaa terveydenhuoltoa olemassa lähellä ja näin ollen sairaala tuo sitä pito- ja vetovoimaa.

Meidän mielestämme kaupungin tulee huolehtia myös omista työntekijöistä. Huolehditaan työssä jaksamisesta ja koulutetaan henkilökuntaa. Vaikka haetaan säästöjä talouden kohentamiseksi, niin kaikkea ei saa ottaa työntekijöiden selkänahasta.

Sosiaalidemokraattien mielestä kaupungin tulee toimia ensisijaisesti mahdollistajana ja edistää kaupungin kehitystä. Kehitystä pitää tehdä kaupunkilaisia kuunnellen. On myös tärkeää mahdollistaa ja lisätä alueen yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä.

Tulevaisuuden Hämeenlinnassa on otettava huomioon asukkaiden sujuva, ihmisläheinen arki. Tavoitteena on asukasluvun, talouden ja työllisyyden kasvu, jolla turvataan kaupungin talouden tasapaino.

 

Timo Viitanen, pääluottamusmies, kuntavaaliehdokas,  kaupunginhallituksen jäsen ja kaupunginvaltuutettu, Hämeenlinnan Työväenyhdistys

Print Friendly, PDF & Email