14.11.2022 Pirjo Virtanen 0Comment

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja yleisö

Haluan kiittää heti aluksi kaikkia budjettivalmisteluun osallistuneita hyvästä työstä. Budjettiesityksessä näkyy huolellinen valmistelutyö, eri päätöksentekoryhmien intressien huomioiminen ja vastuullisuus tulevaisuuden talousnäkymien suhteen.

Myös kaupunginhallitus työskenteli tehokkaasti budjetin kimpussa ja sai hyvässä yhteisymmärryksessä monissa tavoitteissa yhteisen näkemyksen tänään hyväksyttävään budjettikirjaan. Joitakin tärkeitä asioita jäi kuitenkin vielä valtuustonkin päätettäväksi.

Raha on se mikä ratkaisee, miten kaupunki onnistuu toteuttamaan strategisia tavoitteitaan. Uuden strategian mukaisesti Hämeenlinna haluaa olla houkutteleva kaupunki. Millainen on houkutteleva kaupunki? Ainakin sellainen, jossa palvelut ovat laadukkaita, saavutettavia ja turvallisia. Ja sellainen, jossa arjen elämän lisäksi on mahdollisuus harrastaa mielekkäitä asioita.

Hyvinvointialueuudistuksen myötä kaupungin suurimmaksi toimialaksi jää sivistys- ja hyvinvointitoimiala. Meille sosialidemokraateille koulutukseen panostaminen on sydämen asia. Siksi olimme jo kaupunginhallituksessa kannattamassa muutosesitystä, jossa perusopetukseen palautettiin suunnitelmissa oleva 100 000 euron leikkaus.

Hämeenlinnassa opetuksesta on leikattu vuosien saatossa kaikki ylimääräinen pois. Opetusta on toteutettu minimituntimäärällä ja koulutyössä tarvittavan tuen resurssi on ollut hälyttävän pieni. Vaikeat maailmanpoliittiset tilanteet ja haasteet heijastuvat myös lasten ja nuorten elämään. Jaksaminen ja mielenterveyden haasteet näkyvät oppimistuloksissa ja yksilöllisten tarpeiden lisääntymisessä sekä koulupudokkuuden lisääntymisenä. Meillä ei ole kuitenkaan varaa menettää yhtään nuorta. Toimenpiteitä ja resursointia lasten ja nuorten oppimiseen ja tukeen tarvitaan sekä valtakunnan tasolla mutta myös kaupungin omassa budjetissa. Siksi emme hyväksyneet perusopetukseen kohdistunutta leikkausta.

Me sosialidemokraatit haluamme myös pitää julkisen sektorin laadukkaista palveluista huolta. Laadukkaan koulutuksen rinnalla laadukas varhaiskasvatus on meille puolustamisen arvoinen asia. Esitimme kaupunginhallituksessa varhaiskasvatuksen säästöleikkauksen puolittamista. Näemme, että oman tuotannon leikkaukset varhaiskasvatuksesta voivat vaikuttaa palvelutason laskuun ja myös työhyvinvoinnin laskuun.

Olemme erittäin iloisia budjettiesityksessä olevista investointiesityksistä, jotka kohdistuvat kouluihin. Lapset ja nuoret pääsevät opiskelemaan eri puolilla kaupunkia, myös pitäjissä, uusiin turvallisiin ja terveellisiin tiloihin. Näemme, että tällä tulee olemaan myös suuri vaikutus kaupungin houkuttelevuuteen. Lapsiystävällinen kunta ei leikkaa lasten palveluista vaan panostaa niihin.

Hämeenlinnalle on tärkeää olla myös hyvä työnantaja. Kilpailu ammattilaisista näkyy jo nyt ja tulee tulevaisuudessa kiihtymään. Saadaksemme avoimiin tehtäviin motivoituneita ammattilaisia, myös työnantajakuvan tulee olla hyvä. Siksi esitimmekin kaupunginhallituksessa, että kaupungintyöntekijät huomioidaan vuotuisesti 100 euron hyvinvointisetelillä ilman erillisiä päätöksiä. Tällainen samanlainen huomioiminen on jo useissa kunnissa käytössä. Myös tulevalla hyvinvointialueella.

Olemme sitoutuneet tarkan talouden politiikkaan ja se edellyttää sopeutustoimia ja uudistumista.  Luotamme virkamiehiin ja heidän valmistelutyöhön mutta haluamme myös muistuttaa, että joskus säästäminen väärästä paikasta voi kääntyä itseään vastaan. Säästämisen tai säästämättä jättämisen vaikutuksia pitää uskaltaa katsoa pitkällä aikavälillä ja se on varmaa, että lapsiin ja nuoriin kohdistuneet panostukset maksavat aina itsensä takaisin.

Hämeenlinnan sijainti on täydellinen, niin asuinpaikkaa valitsevalle kuin myös yritystoiminnalle. Kilpaillessamme yritysten sijoittumisessa on hyvä huomioida kaupungin mainekuva. Olemmeko tulevaisuuteen katsova ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullinen yhteistyökumppani vai menneisyyteen jämähtänyt hiipuva kaupunki?

Me sosialidemokraatit haluamme olla ensin mainittu ja uskomme myös menestyvien yritysten arvottavan näitä asioita ja haluavan toimia niillä seuduilla, joissa nämä asiat koetaan tärkeiksi.

Vakaa kuntatalous edellyttää meiltä kuntapäättäjiltä vastuullista päätöksentekoa ja yhteistyötä. Vuotuisia käyttökustannuksia ei voi kattaa velkarahalla. Veropohja on saatava vahvaksi ja turhia menoja tulee karsia. Väestön ikääntyminen haastaa myös huoltosuhdetta ja siksi onkin tärkeää huolehtia siitä, että meillä on tulevaisuudessa työntekijöitä sekä omasta maasta että työperäisen maahan muuton avulla. Asukasluvun ja veropohjan vahvistuminen on meille kaikille erittäin tärkeä asia.

Eteenpäin katsomisen kyky vaikeina aikoina erottaa voittajat häviäjistä. Tämä on hyvä muistaa, kun teemme päätöstä budjetista, jolla on vaikutuksia siihen, millainen tulevaisuus kaupunkilaisillamme tulee olemaan.

Näillä sanoilla sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on valmis hyväksymään 2023 talousarvion sekä taloussuunnitelman kaudelle 2024-25. Kiitos vielä kerran kaikille budjettityöhön osallistuneille.

 

Prabhakaran Ranjithkumar

 

 

Print Friendly, PDF & Email