28.2.2018 Pirjo Virtanen 0Comment

Kantasairaalan rakennushankesuunnittelu etenee sairaanhoitopiirin saatua helmikuussa investointiluvan uuden sairaalan rakentamiseksi. Hankevastuu on sairaanhoitopiirillä vuoden 2019 loppuun saakka. Maakuntahallinnon käynnistyessä ohjauksen ja päätöksenteon vastuu siirtyy maakuntavaltuustolle. Samalla hankkeen rakennuttaminen siirtyy Maakuntien tilakeskus Oy:lle. Jos maakuntauudistus ei toteudu, hanke jatkunee sairaanhoitopiirin omana hankkeena.

Sairaanhoitopiirin hallitus päivitti kokouksessaan 20.2. hankesuunnitelmaa. Valtuusto päättää 20.3. kokouksessaan, minkä vaihtoehdon pohjalta sairaalan suunnittelua jatketaan. Hallitus esittää vaihtoehtoa kolme.

Miksi vaihtoehto 3 eli ns. peltovaihtoehto?

Tässä vaihtoehdossa uusi sairaala rakennetaan Ahvenistontien varteen nykyisen sairaala-alueen eteläpuolella sijaitsevalle peltoalueelle kokonaan uusiin tiloihin.  Tämä mahdollistaa nykyisten sairaalatilojen käytön rakennusvaiheen aikana, eikä erillisiä väistötiloja tarvita. Vaihtoehto mahdollistaa linja-autojen pysähtymisen sairaalarakennuksen eteen, mikä on merkittävä etu. Liikennejärjestelyjenkin kannalta paikka tuntuu sopivalta, mutta vaatii huolellista liikennesuunnittelua.

Vaikka rakentaminen perustuu muuttuneisiin toimintatarpeisiin ja nykyisten käyttökustannusten alentamiseen, on toki hyvä huomioida myös nykyisen sairaala-alueen mahdollisimman järkevä jatkokäyttö. Jos valinta kohdistuisi vaihtoehtoihin 1 tai 2, osa sairaalatoiminnoista voisi jäädä joihinkin nykyisistä rakennuksista, jolloin alueen jatkokäyttö esimerkiksi asuinalueena olisi vaikeampi toteuttaa. Vaihtoehto 3 mahdollistaa koko hienon alueen käytön johonkin muuhun tarkoitukseen.

Miksi tarvitaan kokonaan uusi rakennus?

Sairaanhoito on muuttunut huomattavasti 40 vuotta sitten valmistuneen nykyisen sairaalarakennuksen käyttöaikana. Potilaiden sairaalassa viettämä hoitoaika on lyhentynyt, joten potilaspaikkojen tarve on pienentynyt. Uuden Kantasairaalan yhtenä tavoitteena on vastaanottotilojen yhteiskäyttö ja samankaltaisten toimintojen sijoittaminen lähekkäin, jolloin rakennusneliöt saadaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Tämä vähentää myös tilaneliöiden tarvetta.

Vaikka nykyisiä tiloja on osa osalta peruskorjattu, ne eivät vastaa enää nykypäivän käyttövaatimuksia ja niihin on vaikeaa, ellei mahdotonta, asentaa nykypäivän teknologiaa. Todennäköistä lienee myös, että peruskorjatun rakennuksen käyttöikä on lyhyempi kuin uuden.

Miten kustannukset katetaan?

Kyseessä on maakunnallinen hanke, jossa kustannukset jakaantuvat kunnille kuntaosuuksien mukaan. Hämeenlinna maksaa kuntaosuutensa lisäksi sairaalan yhteyteen liitettävän perusterveydenhuollon kustannukset. Tarkoituksenmukaista on sijoittaa ainakin Vanajaveden sairaalan potilaspaikat ja Jukolan terveysaseman palvelut uuden sairaalan yhteyteen. Päätöksiä asiasta ei ole tehty.

Mikä ihmeen allianssi?

Kantasairaala aiotaan rakentaa allianssiperiaatetta noudattaen. Allianssiperiaatetta toteutetaan suurissa, vaativissa rakennus- ja infrahankkeissa, kuten Tampereen tunnelihankkeessa. Allianssissa hankkeen keskeiset osapuolet toimivat kiinteässä yhteistyössä jo suunnitteluvaiheen aikana. Tällainen toimintatapa jatkuu läpi koko hankkeen. Työskentely perustuu avoimuuteen ja yhteiseen päätöksentekoon. Malliin kuuluu myös onnistumisesta palkitseminen ja määriteltyjen kustannusten tai muiden avaintavoitteiden epäonnistumisesta sanktiot. Mallista hyötyy sekä tilaaja että toteuttaja.

Entä sitten pysäköinti?

Pysäköintipaikkatarpeeksi on arvioitu 1300 autopaikkaa. Osa paikoista on tarkoitus sijoittaa osin sairaalarakennuksen yhteyteen rakennettavaan pysäköintilaitokseen ja osa avopysäköintinä, joissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan nykyisiä pysäköintipaikkoja. Tavoitteena on löytää toteuttamiskumppani, joka huolehtii sairaalan tarvitsemasta pysäköinnistä sekä investointikustannuksista. Tavoitteena on rakentaa pysäköintitilat niin, että mikäli autojen määrä tulevina vuosikymmeninä vähenee huomattavasti, tilat voidaan ottaa johonkin muuhun käyttöön.

Kantasairaalan suunnittelu on ollut järjestelmällistä. Hanke tuo elinvoimaa Hämeenlinnaan ja koko maakuntaan. Toivottavasti meillä on uusi sairaala vuonna 2023.

Kirsti Suoranta, sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen

Print Friendly, PDF & Email