3.7.2022 Pirjo Virtanen 0Comment
Piia Olkinuora Aulangon tekosaarilla 26.5.2022. Kuva: Marita Pekkarinen.

Mielenkiintoinen kokousvuosi jälleen takana. Kesällä 2021 sain luottamuksen aloittaa kaupunkirakennelautakunnan, jota myös tuttavallisesti Kauraksi kutsutaan, puheenjohtajana. En ole ollut itse aiemmin kyseisessä lautakunnassa, mutta toki samankaltaisia asioita oli käsittelyssä kaupunginhallituksessa. Myös paljon asioita Kaurasta menee aina valtuustoon asti, joten asioita oli tullut sitä kautta tutuksi jo edellisellä kaudella. Demareista lautakuntaan kuuluu itseni lisäksi Aaltosen Satu sekä Taavelan Irma.

Yhteenvetona voisi tuumia, että jokaiseen kokoukseen tuli kauden aikana isompia asioita ja vastapainona hieman pienempiä asioita. Ne voivat jatkuvat edellisiltä kausilta, joten päätöspohjaa ja valmistelumateriaalia on jo kertynyt matkan varrella, tai sitten nyt tehtävät linjaukset ja päätökset menevät yli oman kauden seuraaville lautakunnille.

Kauden alussa saimme heti tarttua Ahvenistontien, Marssitien, Aleksis Kiven kadun ja Liivuorentien katusuunnitelmaan. Sen toteuttaminen on parhaillaan käynnissä, mutta ei valmistu vielä tämän vuoden aikana. Toisesta kokouksesta lehtien palstoille nousi torin luistelukenttä, joka toteutettiin viime talvena. Lokakuun kokouksessa pääsimme jo Sibeliuksenkadun pyörätien pyörteisiin. Pyörätie jäi toteuttamatta listalla olevassa muodossa. Myöhemmin valtuustossahan tähän esitettiin kevyempää ratkaisua kokeiluna.

Marraskuussa oli käsittelyssä Iittalan kaavarunko sekä viljelypalstojen säännöt, jotka ovat viime aikoina herättäneet keskustelua lehtien palstoilla. Sähköpotkulaitojen vuokraamista koskevat suositukset päätettiin kevään kokouksessa. Vuoden 2021 viimeisessä kokouksessa oli kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma sekä joukkoliikenneohjelma 2030 – molemmat pitkän ajan suunnitelmia yli lautakuntakauden. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen ohjelma palautui meille lautakuntaan ja se käsiteltiin keväällä vielä uudelleen. Myös keskustan Ruusukortteli oli luonnosvaiheena lautakunnassa käsittelyssä. Ruusukortteli herätti yleistä keskustelua esimerkiksi kerroskorkeuden ja Sibeliuksen syntymäkodin sijainnin osalta.

Vuosi 2022 aloitettiin ranta-asumisen periaatteita käsittelemällä, ja listalla oli myös sopimus paljon puhuttaneesta Rataparkista. Myös jalkakäytävien talvihoitovastuiden uudelleenmäärittely oli kokousasiana, sekä ensimmäisen kerran kiinteistöjen toimenpideohjelma vuodeksi 2022. Tämä palautui kaupunginhallituksesta meille uudelleen käsittelyyn. Kiinteistöjen toimenpideohjelmasta nousivat keskusteluun esimerkiksi vuokratalot ja hyppyrimäki. Lisäksi lautakunnalle kuuluu mm. ympäristönsuojelu, jonka valvontasuunnitelma tälle valtuustokaudelle oli lautakunnan käsittelyssä.

Kevään aikana Hämeentien katusuunnitelma oli hyväksynnässä, samoin kuin Käänteenaron koirapuisto. Monessa koulujen V-päivän tapahtumassa sekä keskusteluissa useana vuonna on nostettu esille uuden koirapuiston tarve. Nyt siitä on tehty päätös ja koirapuisto rakennetaan Kaurialan Käänteenaroon. Myös terassikadun sijoittaminen kokeiluna Raatihuoneenkadulle herätti keskustelua, ja lopulta se on Raatihuoneenkadulla olemassa yhden korttelinpätkän pituisena. Tästä kaupunki kerää kokemuksia, niin hyviä kuin huonoja, kaupungin verkkosivuilla, joten käykäähän vastaamassa.

Koulujen suunnitelmat ovat myös edenneet vuoden aikana. Myllymäen koulun asemakaava on käynyt eri vaiheita lävitse. Lammin koulukeskuksen asemakaava muutos hyväksyttiin toukokuun kokouksessa. Myös uusi asemakaava ja asemakaavan muutos Paikkalan- ja Vanhanpappilantien osalta oli hyväksynnässä ja pitäisi toteutuessaan turvata paremmin mm. lasten kouluun kulkemista.

Kesäkatukokeilu on käynnissä Hämeensaaressa tänä kesänä, käykäähän tutustumassa tarjontaan. Linnanpuiston ja Karnaalinpuiston suunnittelu oli myös lautakunnan käsittelyssä. Näiden puistojen suunnittelukysely oli saanut hienon määrän vastauksia.

Kevään viimeisessä kokouksessa päätettiin Aleksis Kiven katu – Rengontie – Luolajantie -kiertoliittymän katusuunnitelma. Tätä risteystä on pidetty vaarallisena ja siitä on tullut asukkailta palautetta. Listalla oli myös tonttien hintojen tarkastamista sekä uudelleen kiinteistöjen toimenpideohjelma 2022. Myös Hämeensaarta koskeva ehdotus oli käsittelyssä. Hämeensaari on iso kokonaisuus, jossa on suunnitteilla eri korkuisia rakennuksia, unohtamatta asukkaiden rantaliikkumisen mahdollisuuksia.

Kaiken ohella lautakunnat tekivät osaltaan Hämeenlinnan Strategiaa 2025. Kaupunkirakennelautakunnan kokouksissa saimme myös infoa asioista, joista päätetään myöhemmin. Viimeisimmässä kokouksessa voi listalta nähdä meillä olleen infona keskustan avantouintipaikan tilanteen.

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksissa on paljon asemakaavamuutoksia tai asemakaavoja. Ympäristöasioissa käsitellään Hämeenlinnan ja Hattulan yhteisiä asioita, joissa myös Hattulan edustajat on kutsuttu paikalle. Esityslistalla on poikkeamisia, oikaisuvaatimuksia ja muita asioita, jotka ovat jokainen osaltaan tärkeitä. Kaupunkirakennelautakunnan toimintakenttä on laaja ja mielenkiintoinen kokonaisuus, jossa osaava henkilöstö on tärkeässä roolissa. Kokousten listojen asiat herättävät keskustelua jo ennakkoon ja toki myös päätösten jälkeen, ja hyvä niin. Toki ennen kokousta oleva keskustelu on helpompi ottaa huomioon asiaa käsitellessä, kuin vasta päätöksen jälkeen tuleva, mutta molempia muotoja tarvitaan.

Tämän lisäksi olen saanut puheenjohtajan roolissa osallistua kävelyn ja pyöräilyn edistämisen ohjelman loppuvaiheisiin sekä tavata sidosryhmiä eri asioiden tiimoilta. Saan osallistua joukkoliikennejaoston kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Ryhmästämme tuolla jaostossa on jäsenenä Taavelan Irma. Joukkoliikennejaoston kokoukset ovat myös hyvin informatiivisia ja asiat koskettavat useita asukkaita jokaisesta ikäryhmästä.

Olen kiinnittänyt nyt vuoden aikana enemmän huomiota siihen, että kaupungilta kerätään asukkailta mielipiteitä monista eri asioista. Mielipidettä kysytään ennakkoon, kuten esimerkiksi Linnanpuiston alueesta, sekä myös jälkikäteen tai kokeilun aikana, kuten esimerkiksi terassikadusta. Näin ollen jokainen asukas voi antaa oman mielipiteensä ja päästä vaikuttamaan itselleen tärkeisiin asioihin. Toki myös meihin luottamushenkilöihin saa ja tuleekin olla yhteydessä, vaikka sähköpostilla, jos ei livenä nähdä turuilla, toreilla tai kokouksissa. Lisäksi kaupunkirakennetoimiala tiedottaa alkavista hankkeista, kyselyistä ja muista asukkaita koskevista asioista hyvin aktiivisesti, mikä on todella hyvä asia.

Oli sitten kysymys mistä lautakuntaan liittyvästä asiasta tahansa, on aiheesta ollut kertomassa osaavat ja asiantuntevat viranhaltijat. Tietoa saa ja lautakuntatyöskentely on ollut itselleni hyvin antoisaa. Mielestäni lautakunnassamme on hyvä ilmapiiri ja kaupunkirakennelautakunnan kokoukseen on aina mukava mennä. Mielipide-eroja toki löytyy ja niin pitääkin, ja joskus pöytäkirjaan tulee merkintä asian käsittelyn aikana käydyistä äänestyksistä. Mutta tämä kuuluu asiaa ja joskus avaa uusia näkökulmia asioihin.

Mielenkiinnolla siis uutta kokousvuotta kohti, kun syksyllä jatketaan.

 

Print Friendly, PDF & Email