1.7.2021 Pirjo Virtanen 0Comment

Hämeenlinnan Työväenyhdistyksen näkökulmasta kuntavaalit sujuivat erinomaisesti. SDP sai Hämeenlinnassa 7651 ääntä – näistä 3/4 annettiin HTY:n jäsenille ja SDP:n 14 valtuutetusta 11 kuuluu yhdistykseemme. HTY:n painoarvo kasvoi, sillä nykyisessä kaupunginvaltuustossa on 9 HTY:n jäsentä.

Alhainen äänestysprosentti (53,1 %) vaikutti osaltaan siihen, että kaikki Hämeenlinnan kaupunginvaltuustossa edustettuna olevat puolueet Perussuomalaisia lukuun ottamatta menettivät ääniä verrattuna edellisiin kuntavaaleihin. SDP:n kannatus säilyi kuitenkin lähes ennallaan: pudotusta oli 0,1 prosenttiyksikköä ja saavutettu paikkamäärä oli sama kuin neljä vuotta sitten.

SDP:n valtuutetut muodostavat tasapainoisen ryhmän. Nuoria on kuitenkin valitettavan vähän – pääosa valtuutetuista on keski-ikäisiä, työssä käyviä ihmisiä. Miehiä ja naisia on yhtä paljon ja Hämeenlinnan eri osa-alueet ovat hyvin edustettuina. Kantakaupungilta on kotoisin 11 SDP:n valtuutettua ja pitäjistä 3. SDP oli suurin puolue Hämeenlinnan äänestysalueista Jukola–Miemalassa, Kalvolassa, Katuma–Käikälässä, Kauriala–Ahvenistolla, Lammilla ja Ojoisilla.

SDP:n uudet valtuutetut ovat kaikki HTY:n jäseniä. Johannes Koskinen palasi valtuustoon ääniharavana (1164 ääntä). Mia Heinonen on jo ollut varavaltuutettuna. Kokonaan uusia ovat Alpo Hirvioja ja Ehab Abouessa.

 Hämeenlinnan Työväenyhdistykseen on liittynyt useita uusia jäseniä kuntavaalikampanjan aikana. Vaikka kaupunginvaltuuston ovi ei kaikille auennutkaan, niin innokkaita ja osaavia ihmisiä tarvitaan hoitamaan myös muita kunnallisia luottamustehtäviä. Luottamushenkilöpaikoista neuvottelut ovat vielä meneillään puolueiden kesken. Toki perusjärjestötyöhönkin kaivataan uusia ideoita. Niinpä HTY:n on aikomus kutsua kokoon elokuussa parin viime vuoden aikana yhdistykseemme liittyneet henkilöt kuulemaan ja keskustelemaan toiminnastamme.

Aluevaalit tammikuussa 2022

Vaalityö jatkuu pian. Eduskunta hyväksyi sote-ratkaisun ja se merkitsee myös aluevaaleja, jotka pidetään 23.1.2022. Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle, äänestäjät äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti. Aluevaalien vaalitapa on suhteellinen, avoin listavaali samalla tavalla kuin kuntavaaleissa. Suhteellinen vaalitapa tarkoittaa sitä, että puolue saa aluevaltuustoon paikkoja samassa suhteessa kuin se saa ääniä vaaleissa.

Seuraavaksi alamme siis etsiä sopivia ja päteviä ehdokkaita vaaleihin Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle. Onneksi niitä meiltä HTY:stä löytyy.

Pirjo Virtanen

Kuva: Marita Pekkarinen

Print Friendly, PDF & Email