12.9.2019 Pirjo Virtanen 0Comment

Hämeenlinnan vuoden 2020 talousarviovalmistelut ovat käynnissä. Kaupungin taloustilanne on erittäin haasteellinen. Alijäämää on kertymässä runsaasti verotulojen jäädessä arviota huomattavasti pienimmiksi ja menokulujen kasvaessa. Esimerkiksi lastensuojelumenot ovat tämän hetken ennusteen mukaan ylittymässä noin 2,4 miljoonaa euroa. Lisäystä on myös erikoissairaanhoitokuluissa. Molempiin edellä mainittuihin on tehty osittain tietoinen alibudjetointi, joten nämä ylitykset eivät yllätä. Sen sijaan tämänhetkinen verotuloennuste on yllätys. Verotulot ovat jäämässä ennakoidusta noin 12 miljoonaa euroa, josta noin 5 miljoonaa selittyy tulorekisterin viivästymisellä. Tulorekisteristä johtuva vajaus palautuu kaupungille viimeistään ensi vuonna.

Tiukassa taloustilanteessa tullaan todennäköisesti jälleen kerran satsaamaan korjaaviin toimenpiteisiin ennalta ehkäisevien toimien sijaan. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on kuluneen kahden vuoden aikana jättänyt sosiaali- ja terveyspalveluja koskevia ennaltaehkäisevää toimintaa tukevia valtuustoaloitteita, jotka omalta osaltaan saattaisivat alentaa sote-palvelujen kuluja pidemmällä aikavälillä.

Valtuustoryhmä jätti keväällä 2017 aloitteen lastenpsykiatrin palkkaamisesta. Vastauksena aloitteeseen oli, että asia huomioidaan vuoden 2019 talousarviokäsittelyn yhteydessä; määrärahaa ei löytynyt. Toukokuussa 2018 esitimme neuvolapsykologin palkkaamista ja syksyllä 2018 tehostettua tukea tarvitsevien oppilaiden pienennettyä yleisopetuksen ryhmää ns. joustoluokkaa. Vastauksena molempiin aloitteisiin oli, että asiaa tarkastellaan vuoden 2020 budjettikäsittelyn yhteydessä. Taloustilanne huomioiden epäilen suuresti halua investoida näihin kuntalaisia palveleviin asioihin!

Onneksi valtuustoryhmämme jättämä aloite lääkäripalvelun lisäämiseksi nuorten ohjaamoon todennäköisesti toteutuu. Sillä on suuri merkitys nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä.

Uusin viime valtuustossa jättämämme aloite esteettömyyden lisäämiseksi Hämeenlinnassa sai valtuutetuilta hyvän vastaanoton – allekirjoittajia oli yli 30. Innolla odotan, mihin toimenpiteisiin kaupungissa ryhdytään aloitteen pohjalta. Esteettömät palvelut ovat kaikkien etu ja osalle käyttäjistä edellytys itsenäiseen liikkumiseen ja vaikkapa kulttuurista nauttimiseen. Tieto esteettömistä tilaisuuksista toimii myös matkailun edistäjänä – kun jo matkasuunnitelmavaiheessa tietää, mitä palveluja pystyy käyttämään, valitsee varmimmin paikan, jossa asioista voi esteettä nauttia. Valtuustoryhmämme jatkaa työtä tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.

Valtuustoaloite, esteetön Hämeenlinna, 09092019

Print Friendly, PDF & Email