15.2.2013 HTY ylläpito

Ideointia ja tiedonvälitystä puhujaseurassa HTY:n alajaostoksi perustettiin 9.9.1901 puhujaseura. Se saavutti heti jäsenistön suuren suosion. Parhaimmillaan siihen kuului yli 50 jäsentä ja kokouksia pidettiin talvikaudella lähes viikoittain syyskuusta toukokuun loppuun. Seura toimi siten, että kukin jäsen vuorollaan oli puheenjohtajana ja keskustelun alustajana. Asiaan kuului myös puheenjohtajan toiminnan arvosteleminen arvosanoilla tyydyttävä, välttävä, heikko. Alustusten aiheet vaihtelivat poliittisista ja yhteiskunnallisista kysymyksistä elämänkatsomuksellisiin ja moraalisiin kysymyksiin. Puhujaseurassa esille otettuja asioita tuotiin myöhemmin työväenyhdistyksen kuukausikokousten käsittelyyn, jossa niiden johdosta tehtiin velvoittavia päätöksiä. Seuran ensimmäisenä toimintakautena syksyllä 1901 ja kevätkaudella 1902 pohdituista kysymyksistä oli ensi sijalla osuuskauppahanke, joka myös toteutui. Hämeenlinnaan työväen osuuskauppa Jo vuonna…

15.1.2013 HTY ylläpito

Wrightiläinen työväenliike 1800-luvun lopulla pyrki  edistämään työväen asemaa yhteistyöllä työnantajien kanssa. Liike on saanut nimensä perustajansa, Viktor Julius von Wrightin, mukaan. Wrightiläisyys oli Suomen työväenliikkeen varhaisin suuntaus, ja myös Hämeenlinnan työväenyhdistys toteutti wrightiläisyyttä vuosina 1889 – 1901. Työväenyhdistys perustaa sairas- ja hautausapukassan Wrightiläisten työväenyhdistysten tarkoitus oli edistää työväestön työolosuhteita ja elinoloja. Hämeenlinnan työväenyhdistys ryhtyi muun muassa toimiin työväen sairas- ja hautausapukassan perustamiseksi. Työväenyhdistys sai kaupungilta pohjakassan anniskeluyhtiön voittovaroista. Työväenyhdistyksen alaisena sairas- ja hautausapukassa ei kuitenkaan menestynyt. Sääntömuutoksen jälkeen kassan jäseniksi voitiin ottaa muitakin kuin työväenyhdistyksen jäseniä, jolloin jäsenmäärä alkoi kasvaa. Vuonna 1900 toteutettiin sääntömuutos, jolla kassa irrottautui kokonaan työväenyhdistyksen valvonnasta…

31.12.2012 HTY ylläpito

Hämeenlinnan Työväenyhdistys perustettiin vuonna 1888. Perustajat olivat vapaamielisiä porvareita, ns. wrightiläisiä. 1900-luvun alkuvuosina yhdistyksestä tuli Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen puolueosasto. HTY on 125 vuoden ajan monella tavalla vaikuttanut Hämeenlinnan kaupungin ja työväenliikkeen kehitykseen. Hämeenlinnan Työväenyhdistyksen perustamiskokous Toukokuun toisella viikolla vuonna 1888 oli molemmissa Hämeenlinnassa ilmestyneissä sanomalehdissä seuraavanlainen ilmoitus: Jotka harrastawat Työwäen seuran perustamista kokoontukoot Kansakouluun Sunnuntaina Toukokuun 13. p:nä klo 6 j.pp. Keskusteltawina säännöt. Paikalle tuli noin 40 osanottajaa. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin lääninkamreeri Liukkonen. Kokouksessa hyväksyttyjen sääntöjen mukaan yhdistys olisi yhdyssiteenä Hämeenlinnan asukkaiden kesken edistääkseen työväen parasta sekä henkisessä että aineellisessa suhteessa. Yhdistyksen toimena oli toimeenpanna luentoja työväelle hyödyllisissä luentoaineissa ja…