11.12.2018 Pirjo Virtanen 0Comment

Opettaja Hilda Eklöf, mikä sai Teidät mukaan Hämeenlinnan Työväenyhdistyksen toimintaan?

Kuorolaulu toi minut Hämeenlinnan Työväenyhdistykseen. Aloitin työni kansakoulun opettajana samana vuonna 1888, kun Hämeenlinnan Työväenyhdistys perustettiin. Jo alkuvuosista musiikki oli erittäin tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. Kuoroa johti aluksi Eduard Hämäläinen. Se oli aluksi sekakuoro, mutta jostain syystä miehet erosivat siitä. No, onneksi he tulivat myöhemmin uudelleen mukaan.

Myös laulunjohtaja Hämäläinen lähti kuorosta. Sopivan henkilön löytäminen hänen tilalleen oli vaikeaa ja lopulta HTY:n johtokunta kääntyi puoleeni. Lupauduin laulunjohtajaksi enkä ole sitä katunut.

Harvinaisella innolla ja ahkeruudella kävivät myös yhdistyksen nuoremmat naispuoliset jäsenet lauluharrastuksissa osoittamatta väsymystä tai kyllästymistä useinkin kovassa laulutyössä ja kuitenkin oli useampi sinne tullessaan juuri päässyt pitkästä työpäivästä.

 

 

Hilda Eklöf. Kuva: Hämeenlinnan kaupunginmuseo. 

Tehtävänne Hämeenlinnan Työväenyhdistyksessä ei kuitenkaan rajoittunut kuoron johtamiseen? 

Niin, minut valittiin ensimmäisenä naisena Hämeenlinnan Työväenyhdistyksen johtokuntaan ja toimin sen sihteerinä vuodet 1895–1899. Neiti Aleksandra And, josta myöhemmin tuli rouva Niininen, toimi sihteerinä minua ennen, mutta hänet oli palkattu tehtävään johtokunnan ulkopuolelta. Minä toimin sihteerinä luottamustehtävässä johtokunnan jäsenenä.

Teitte ehdotuksen, että Hämeenlinnan Työväenyhdistys perustaisi rahaston, josta tuettaisiin varattomien työläisten opiskelua kansanopistossa. Perustettiinko rahasto?

Valitettavasti ei. Yhdistyksemme kuukausikokouksessa syksyllä 1894 ehdotukseni sai runsaasti kannatusta, mutta asian käsittely jätettiin pöydälle. Kun johtokunta käsitteli asiaa seuraavassa kokouksessaan, se piti rahaston perustamista liian kalliina ja päätyi sen sijaan ehdottamaan kansantajuisten luentojen järjestämistä yhdistyksen tilaisuuksien yhteydessä.

Paljon kiitoksia haastattelusta, opettaja Eklöf.

 

Lisätietoa Hämeenlinnan Työväenyhdistyksen perustamisesta ja Hida Eklöfistä löytyy Liisa Koskelaisen kirjoittamista HTY:n uudesta historiakirjasta nimeltään Politiikan punainen lanka.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email