12.3.2017 Pirjo Virtanen

Verkatehdas – koulutuksen, kulttuurin ja luovan työn kehto Hämeenlinnan kokoisessa kaupungissa Verkatehdas on ollut oivallinen tapa koota yhteen kaikki keskeiset kulttuurilaitokset ja sisällöntuottajat. Hämeenlinnan Taidemuseo, Sibelius-opisto, Hämeenlinnan Teatteri ja Vanajaveden opisto ovat saaneet peruskorjatut tilat. Pitkään kaivattu konserttisali valmistui EU-tuella vuonna 2007. Uusi elokuvakeskus BioRex otettiin käyttöön samaan aikaan. Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX on myös toimiva kokonaisuus. Verkatehtaalla sijaitsee paljon myös luovan alan pienyrityksiä. Alueella on yli 20 eri toimialan yritystä ja välitön työllistämisvaikutus 300 henkilötyövuotta. Tilat kulttuurin ja taiteen tekemiseen ovat kunnossa  – nyt on parannettava sisällöntuotantoa Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy hallinnoi Verkatehtaan alueen tiloja ja joutuu…

6.3.2017 Pirjo Virtanen

Kuntavaalit pidetään 9.4.2017. Valtuuston valta vähenee merkittäväsi, kun sosiaali- ja terveysasiat siirtyvät maakuntavaltuustoille parin vuoden päästä. Kuntavaalit vaikuttavat myös välillisesti, koska kuntayhtymiin luottamushenkilöpaikat jaetaan puoleen suhteellisen äänimäärän mukaan. Koulutuskuntayhtymä Tavastia toimii seuraavan vaalikauden tärkeimpänä toisen asteen koulutuksen järjestäjänä. Sen sijaan Kanta-Hämeen keskussairaalan asema ratkeaa maakuntauudistuksen yhteydessä.  Valtuustot ja kaupunginhallitus nimeää lukuisat luottamushenkilöt konserniyhtiöihin ja säätiöihin. Jos valtuutettuja on 51, voi nyrkkisääntönä pitää sitä, että luottamushenkilöpaikkoja on jaossa kolme kertaa enemmän. Lisäksi tulee varapaikat. Kuntavaaliehdokkailla on kova hinku vaikuttaa asioihin ja paras paikka on istua kaupunginhallituksessa. Sinne pääsee, kun puolue saa vaaleissa mahdollisimman paljon ääni. Suurin puolue saa paalupaikan ja voi…

25.2.2017 Pirjo Virtanen

Puolueiden kuntavaaliehdokaslistat tulee jättää tiistaina 28. helmikuuta 2017 klo 16 mennessä kunnan keskusvaalilautakunnalle. Sen jälkeen on tiedossa kaikki puolueiden esittämät ehdokkaat. Ehdokasasettelu vahvistetaan 9.3, jolloin ehdokkaat saavat myös ehdokasnumeronsa. Puolueemme ehdokaslista alkaa olla valmis. Julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, ketkä enää haluavat kuntapäättäjiksi ja miksi sinne halutaan, kun suuri osa ”tärkeistä” asioista siirtyy maakunnan päätettäväksi. Onpa joku pohtinut sitäkin, jääkö kuntiin vain ns. toisen luokan päättäjiä parhaiden siirtyessä maakuntavaltuustoihin. Nyt jos koskaan kannattaa äänestää parhaat henkilöt kuntapäättäjiksi! Ensinnäkin, maakuntahallinnosta ei ole tietääkseni olemassa vielä yhtäkään lakipäätöstä (tai esitystäkään) eduskunnassa. Toisekseen, sivistys ja hyvinvointiasiat sekä kaavoitus ja elinvoimapolitiikka ovat jokaisen kuntalaisen…

7.1.2017 HTY ylläpito

Käsittelin jo edellisessä blogissani osittain tämänkin alueen asioita, sillä kaupunkirakenne, elinkeinoelämä ja työllisyys kuuluvat mielestäni kiinteästi yhteen. Kaupunkirakenne Kaavoitus on merkityksellistä. Mielestämme kaavoituksen ja kunnallistekniikan avulla luodaan edellytyksiä asukkaiden hyvälle ja turvalliselle elämälle sekä valmiudet yrityksille asettua Hämeenlinnaan. Palvelujen kehittäminen ja turvaaminen koko kaupungin alueella on mielestämme tärkeää. Kannatamme esimerkiksi hyvinvointikeskusten rakentamista. Mielestämme esteettömyys on huomioitava liikkumisessa ja rakentamisessa. Toimivalla joukkoliikenteellä saadaan aikaan sujuva liikkuminen junalla, bussilla ja Kyydittämön yhteiskuljetuksin. Turvallinen liikkuminen tulee huomioida myös kuntakeskuksissa. Pyöräteiden rakentaminen kaikista kaupunginosista aina Lammilta Renkoon on mielestämme hyvä pitkän ajan tavoite. Näemme, että Hämeenlinnan kaupunkikeskustan elävöittämiseksi tarvitaan uusia yrittäjiä sekä nykyaikaisia ja…

6.1.2017 HTY ylläpito

Työllisyys ja elinkeinot Ihmiset tarvitsevat työtä, kaupungit vilkasta elinkeinoelämää. Vaikka seutukuntamme työttömyystilanne onkin saatu hieman laskemaan, vaatii tilanne edelleen suurta huomiota ja uusia työpaikkoja tarvitaan. Hämeenlinnan työttömyysaste oli marraskuun 2016 lopussa 11,9 %, alle 25-vuotiailla osalta 15,3 % ja ulkomaalaisen työvoiman osalta 27,6 %. Koko maan työttömien työnhakijoiden keskiarvo oli 12,5 %. Työttömyyden hoito tulee olemaan edelleen yksi suurista haasteista tulevallakin valtuustokaudella. Kaupungin tulee edelleen tehdä aktiivista yhteistyötä yritysten kanssa, jotta työttömyys saada laskemaan. Mielestämme erityisesti nuorten työllistymiseen pitää satsata; nuorten pitää päästä töihin ja tätäkin kautta löytää paikkansa yhteiskunnassa. Haluammekin panostaa nuorten työllistymiseen ja tukea nuorten arjessa selviytymistä. Mielestämme…