11.2.2018 Pirjo Virtanen 0Comment

Yhdistyksen 130-vuotisjuhlavuosi pyörähti käyntiin 8.2.2018 muisteluillalla, jossa paikalla olijat muistelivat Hty:n toimintaa 1970- ja 1980-luvuilla. Oli mielenkiintoista kuulla paikalle kerääntyneiden muistelijoiden kertomuksia tuon ajan tapahtumista. Keskustelun alustajana toimi Aarne Kauranen, joka toimi tuolloin useita vuosia yhdistyksen puheenjohtajana.

Erityisen mielenkiintoista oli huomata, kuinka paljon tuon ajan ja nykypäivän välillä on samankaltaisuuksia. 1970-luvulle keskittyi paljon työtä vaatineet Linnankatu 3 b:n tilojen suunnittelu- ja rakennusvaiheet. Tilat olivat valmistuttuaan aktiivisessa käytössä ja palvelivat niin Hämeenlinnan Työväenyhdistystä kuin muitakin toimijoita. 2010-luvulla tilojen käyttö yhdistyksen toiminnassa päättyi, ja ne myytiin loppuvuodesta 2016 useamman vuoden valmistelu- vaiheiden jälkeen. Yhdistys osti aiemmin vuokraamansa Raatihuoneenkatu 20:n modernimmat tilat alkukesästä 2017.

1970-luvulla valmisteltiin lääninsairaalan muuttumista terveyskeskukseksi sekä rakennettiin Kanta-Hämeen Keskussairaala. Yhdistyksemme jäsenet osallistuivat aktiivisesti joko virkatehtävissään tai luottamustoimissa molempiin prosesseihin. Nyt odotamme sosiaali- ja terveysministeriöstä poikkeuslupapäätöstä, joka mahdollistaa uuden sairaalan, ns. Kantasairaalan, rakentamisen Hämeenlinnaan.

Valmistaudumme sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukseen, jossa nämä palvelut ovat siirtymässä maakunnan toiminnoiksi. Julkisten palvelujen lisäksi alalle on tullut runsaasti yksityisiä palveluntuottajia. On tärkeää huolehtia, että julkiset palvelut pysyvät kilpailukykyisinä ja palvelut säilyvät / ovat käyttäjälle kohtuuhintaisia. Yhdistyksemme luottamushenkilöillä on tässäkin uudistuksessa tärkeä rooli kaupunkilaisten etujen ajajina.

Aarne Kauranen kertoi, että 1980-luvulla pidettiin viidet vaalit 1,5 vuoden sisällä. Siitäkin löytyy yhtymäkohta tähän päivään. Mikäli maakuntavaalit järjestetään syksyllä 2018, tulee nytkin viidet vaalit pidetyksi kahdessa vuodessa: kuntavaalit huhtikuussa 2017, presidentinvaalit tammikuussa 2018, maakuntavaalit lokakuussa 2018, seurakuntavaalit marraskuussa 2018 ja eduskunta- ja EU-vaalit huhtikuussa 2019. Töitä on riittänyt silloin ja riittää nytkin.

Hämeenlinnan Työväenyhdistys täytti vuonna 1988 sata vuotta. Juhlavuoteen sisältyi monenlaisia tapahtumia, mm. tasokas Studia generalis -luentosarja sekä pääjuhla Hämeenkaaressa. Tuolloin julkaistiin yhdistyksen historiikki ”Katajana kalliolla”. Tänä vuonna vietämme 130-vuotisjuhlavuotta, joka sisältää pitkin vuotta monenlaisia tapahtumia. Varsinainen juhlaviikko alkaa 25.11. klo 9 Ahveniston hautausmaan punaisten muistomerkiltä ja klo 10 jumalanpalveluksella Hämeenlinnan kirkossa. Juhlavuosi huipentuu 1.12. pidettävään pääjuhlaan raatihuoneella. Samana päivänä julkaistaan yhdistyksen uusi historiikki.

Yhdistyksen juhlavuoden lisäksi vietämme kansalaissodan 100-vuotismuistovuotta, jonka puitteissa järjestämme yhteistyössä Hämeenlinnan Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestön kanssa useita tapahtumia. Tapahtumien ajankohdat ja sisällöt löytyvät yhdistyksen ja Kunnallisjärjestön kotisivuilta.

Muisteluillassa nousi esiin yhdistyksen erilaiset kulttuuritapahtumat. Pentti ”Pennu” Hakala soitti ja lauloi säveltämänsä HTY:n marssin. Heidi Henriksson kertoi Punaviesti-lauluryhmästä. Tältä osin toimintamme on muuttunut. Meillä ei ole enää omia esiintyjäryhmiä. Järjestämme toki kulttuuripitoisia tapahtumia, mutta kutsumme niihin ulkopuoliset esiintyjät. Olemme elvyttämässä Suiston vapputapahtumaa.

1980- ja 1990-luvuilla Hämeenlinnan Työväenyhdistyksellä oli aktiivista kansainvälistä (kv) toimintaa. Sitäkään emme enää järjestä itse, mutta osallistumme toki Kunnallisjärjestön tai muiden yhdistysten järjestämiin kv-tilaisuuksiin. Suunnitteilla on kansainväliseen ruokailuun keskittyvä Pimeän kaupan illan tapahtuma syksyllä 2018. Juhlavuoden kunniaksi voisimme toki järjestää tilaisuuden, jossa keskitytään maailmassa esiintyvään yhä lisääntyvään eriarvoisuuteen sekä vihan ilmapiiriin. ”Maailmaa voidaan muuttaa. tarvitaan vain rohkeita tekoja ja ihmisiä”.

Muisteluillassa kerrottiin, kuinka tuona aikana pidettiin säännöllisesti kuukausikokoukset. Siltä osin toimintatapamme on muuttunut. Pidämme varsinaisia kokouksia vain silloin, kun tarvitaan päätöksiä. Muuten järjestämme erilaisia teemallisia kokoontumisia. Kuuntelin kateellisena, kuinka runsasta kokouksiin osallistuminen on tuolloin ollut. Nykyisin kilpailemme ihmisten vapaa-ajan muiden toimintojen kanssa ja olemme onnellisia, jos tilaisuuksien osanottajamäärä on kaksinumeroinen luku. Onkohan tätä mahdollista muuttaa?

Tuon ajan jäsenmäärä on puolittunut. Haastankin nyt kaikki hankkimaan Hämeenlinnan  Työväenyhdistykseen vähintään yhden uuden jäsenen. Kuten muisteluillassa todettiin, on yhdistystoiminta antoisaa ja mukavaa ja pohja kaikelle muulle toiminnalle. Olen täysin samaa mieltä.

Näiden muisteluiltojen tarkoitus on paitsi koota jäseniä yhteen, myös valottaa historiamme kirjoittaja Liisa Koskelaiselle kunkin ajan toimintaa yhdistyksessämme. Tulkaahan kaikki vanhat ja uudet jäsenet mukaan seuraaviin muisteluiltoihin: 1990- ja 2000-luku, jonka vetää 7.3. klo 18.30 Irja Appelroth ja 2010-luku 5.4. klo 18.30 vetäjänä Mika Einiö. Ette varmasti pety, niin mielenkiintoista on kuulla tovereiden kertomaa historiaa! Itse maltan tuskin odottaa seuraavaa kertaa.

Kirsti Suoranta

Print Friendly, PDF & Email