17.4.2018 Pirjo Virtanen 0Comment

Valtuuston istunto kesti lähes neljä tuntia. Listalla oli kolmen valtuustoaloitteen (Digitaalisen saavutettavuuden edistäminen Hämeenlinnan alueella, Aloite hajusteettomasta Hämeenlinnasta ja Aloite normityöryhmän perustamisesta) käsittely. Normityöryhmän perustamisesta äänestettiin; kannatimme kaupunginhallituksen pohjaesitystä, jonka mukaan lautakuntia pyydetään huomioimaan aloitteessa esitetyt näkökulmat ja tarvittaessa esittämään muutokset. Aloitteet ovat luettavissa valtuuston kokouksen esityslistalta.

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2017 kirvoitti runsaasti puheenvuoroja. Demarivaltuutetut nostivat esiin mm. lapsiperheköyhyyden huomioimisen, yksinasuvien (ja erityisesti nuorten miesten) lisääntyneet pulmat, sosiaalitoimen pitkät odotusajat sekä ikäihmisten arvokkaan kohtaamisen.  Asia oli valtuustolle tiedoksi.

Seuraavana listalla oli takausten myöntäminen Hämeenlinnan Asunnot Oy:lle sekä HS-Vesi Oy:lle. Niistä valtuusto päätti yksimielisesti listan mukaan.

Hämeenlinnan korkean rakentamisen selvitys merkittiin valtuustolle tiedoksi. Asia oli käsitelty perusteellisesti jo etukäteen infoasiana, joten siitä ei käytetty puheenvuoroja.

Listalla oli myös ympäristön tilan seuranta vuonna 2017 sekä seurantaohjelma vuodelle 2018. Asia oli valtuustolle tiedoksi. Seurantaohjelman mukaan halutaan lisätä kaupungin ja kuntalaisten välistä yhteistyötä.

Henkilöstöraportista 2017 käytiin sangen vilkas keskustelu. Raportti oli valtuustolle tiedoksi. Valtuutetut kiittelivät kaupungin työntekijöitä viime vuoden muutospaineista huolimatta hyvin tehdystä ja sitoutuneesta työstä. Huomiota kiinnitettiin mm. sairauspäivien vähenemiseen/työntekijä. Tällainen kehitys on hienoa, mutta esitimme, tulevaisuudessa voitaisiin työntekijöitä palkita myös tarjoamalla työterveyspalveluja lain määrittämää minimiä enemmän. Hyvinvoiva henkilöstö on ensiarvoisen tärkeä voimavara.

Tekmen myynti kiistan aiheena

Laajin ja tunteikkain keskustelu käytiin Tekme Oy:n ja Linnan Ateriapalvelut Oy:n osakkeiden myynnistä. Demarit, Vasemmistoliitto ja kaksi Kristillisdemokraattien edustajaa vastustivat myyntiä, muut olivat myynnin kannalla. Asiasta äänestettiin; hävisimme 19-32. Perustelimme myynnin vastustamista mm. olemalla ensi sijassa huolissamme työntekijöiden tulevaisuudesta. Vaikka kyseessä on tulevaisuudessakin lähellä tehtävästä työstä ja työntekijät jatkavat saman työnantajan palveluksessa, pelkäämme, että kaupungin vaikutusmahdollisuuksien loppuessa aktiivinen hämeenlinnalaisten työntekijöiden puolesta puhuminen päättyy. Tekme Oy on toiminut vaikeasti työllistettävien työllistäjänä. Toivomme, että tämä toiminta jatkuu myös uuden omistajan kanssa.

Kummeksuimme myynnin ajankohtaa. Mahdollinen maakunta- ja sote- uudistus tulee todennäköisesti vaikuttamaan Tekme Oy:n tuottamien palvelujen alaan positiivisesti. Ihmettelimme, miksei myyntipäätöstä voitu siirtää eduskunnan tekemän maakuntapäätöksen jälkeen, jolloin Tekmen tulevaisuutta olisi voitu tarkastella siltäkin osin.

Olimme toki tietoisia Tekme Oy:n toiminnan kehittämisen tarpeista, mutta uskomme, että oikeilla toimilla yhtiön toiminta olisi voitu saada kannattavaksi myös Hämeenlinnan omistuksessa. Enemmistön demokraattisella päätöksellä Tekme Oy ja Linnan Ateriapalvelut Oy siirtyvät helsinkiläisen Palmia Oy:n omistukseen. Toivomme kaikkea hyvää työntekijöille uuden omistajan palveluksessa.

Print Friendly, PDF & Email