30.10.2018 Pirjo Virtanen

Yhdistyksemme arvoja ovat oikeudenmu­kaisuus, suvaitsevaisuus, tasa-arvo sekä rohkeus uudistua ja uudistaa. Olemmeko onnistuneet viemään arvojamme myös Hä­meenlinnan kaupungin toimintaan? Mielestäni kyllä. Olemme nostaneet esiin tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen liittyen muun muas­sa peruspalvelujen laadun ja saatavuuden, sillä julkisten palvelujen kilpailukyky on taat­tava yhä kasvavassa kilpailussa yksityisten palvelujen kanssa. Mielestäni hyvän päivä­hoidon ja koulutuksen, terveydenhoidon sekä ikäihmisten erilaisten palvelujen tulee olla va­rallisuudesta riippumatta kaikkien saatavilla. Puolueemmekin linjauksen mukaan peruspal­velut tulee tarjota pääosin julkisina palveluina, joita voidaan täydentää yksityisillä palveluilla. Mielestäni oikeudenmukaista on myös vaatia sisäilmaltaan puhtaita tiloja niin lapsille, nuo­rille kuin aikuisväestöllekin. HTY:n väki osallistuu aktiivisesti kau­punkiamme koskeviin keskusteluihin. Koem­me omista arvoistamme poikkeavat…

9.10.2018 Pirjo Virtanen

Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston kokous 8.10.2018 oli yllättävän lyhyt ja kesti alle puoli tuntia. Listalla oli etupäässä valtuustolle tiedoksi -pykäliä, joiden asioita on käsitelty jo useamman kerran. Useimmat pykälät hyväksyttiin ilman puheenvuoroja. Edes vuoden 2018 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 31.8.2018 tilanteen mukaan ei aikaansaanut yhtään puheenvuoroa. Myös asemakaava nro 2521, Hätilä II, hyväksyttiin ilman puheenvuoroja. Valtuustoryhmämme tekemä aloite neuvolapsykologin palkkaamisesta puhutti tänä iltana eniten ja siitä käytettiin useampi puheenvuoro. Omassa puheenvuorossani totesin, että on tietenkin harmillista, ettei meillä ole tällä hetkellä varaa panostaa tähän ennaltaehkäisevään palveluun ja palkata neuvolapsykologia. On kuitenkin välttämätöntä, että ensi vuonna resurssoidaan lastensuojeluun, jossa tilanne…

12.6.2018 Pirjo Virtanen

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja saivat vastuuvapauden Kokouksessaan 11.6. kaupunginvaltuusto käsitteli ja hyväksyi vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä myönsi vastuuvapauden kaupunginhallitukselle ja kaupunginjohtajalle. Vuoden tulos oli erinomainen (5,5 miljoonaa ylijäämäinen), jonka myötä pystyttiin kattamaan kertyneet alijäämät. Koska ryhmämme puheenjohtaja Prabhakaran RanjithKumar on kaupunginhallituksen jäsen, pidimme korrektimpana, että joku muu (Anne Laatikainen) esitti tili- ja vastuuvapauden myöntämisen asianosaisille. Tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä ryhmämme edustajat muun muassa kiittivät kaupungin työntekijöitä sitoutuneesta ja ansiokkaasta työskentelystä. Todettiin, että työntekijät ovat kikyn ansionmenetysten ja työnajanpidennysten seurauksena osaltaan vaikuttaneet kaupungin hyvään tulokseen. Tähän näkemykseen yhtyi myös muiden puolueiden edustajia. Hyvästä tuloksesta huolimatta tarvitaan tiukkaa talouskuria tulevaisuudessakin Pohdittavaksi jää,…

17.4.2018 Pirjo Virtanen

Valtuuston istunto kesti lähes neljä tuntia. Listalla oli kolmen valtuustoaloitteen (Digitaalisen saavutettavuuden edistäminen Hämeenlinnan alueella, Aloite hajusteettomasta Hämeenlinnasta ja Aloite normityöryhmän perustamisesta) käsittely. Normityöryhmän perustamisesta äänestettiin; kannatimme kaupunginhallituksen pohjaesitystä, jonka mukaan lautakuntia pyydetään huomioimaan aloitteessa esitetyt näkökulmat ja tarvittaessa esittämään muutokset. Aloitteet ovat luettavissa valtuuston kokouksen esityslistalta. Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2017 kirvoitti runsaasti puheenvuoroja. Demarivaltuutetut nostivat esiin mm. lapsiperheköyhyyden huomioimisen, yksinasuvien (ja erityisesti nuorten miesten) lisääntyneet pulmat, sosiaalitoimen pitkät odotusajat sekä ikäihmisten arvokkaan kohtaamisen.  Asia oli valtuustolle tiedoksi. Seuraavana listalla oli takausten myöntäminen Hämeenlinnan Asunnot Oy:lle sekä HS-Vesi Oy:lle. Niistä valtuusto päätti yksimielisesti listan mukaan. Hämeenlinnan korkean rakentamisen selvitys merkittiin…

4.3.2018 Pirjo Virtanen

  Miksi vanhusten hoiva laskutetaan jotenkin nurinkurisesti minun asuinkaupungissani? Asioiden selvittäminen alkoi jo monta vuotta sitten, kun omat vanhempani tarvitsivat väliaikaista apua. Aluksi en tiennyt mistä ja miten apua saa, joten puhelimesta etsimään omia perusturvaviraston johtohenkilöiden numeroita miettien, kuka heistä on edelleen työelämässä. Numero löytyi ja sain ohjeeksi: Soita Kastellin ikäihmisten neuvontaan. Ette uskokaan, kuinka kullanarvoiseksi tuo ikäihmisten neuvonta osoittautui. Asiat etenivät ja kotona asuminen todettiin jossain vaiheessa mahdottomaksi. Erilaisia hoiva- ja hoitopaikkoja kierrettiin Tayssista lähtien. Hoivapaikoissa on valtavia eroja ja vaikka, kuinka puhutaan, ettei täällä käytetä lain suomaa minimimitoitusta, niin täyttä puppua se näyttää olevan. Oli paikka sitten kaupungin…