2.1.2019 Pirjo Virtanen

Juhlavuosi onnistui erinomaisesti Vuosi 2018 oli yhdistyksemme 130. toimintavuosi ja useimmat tapahtumat kytkeytyivät tähän juhlavuoteen. Uusi historiakirjamme ”Politiikan punainen lanka” valmistui ja julkistettiin 1.12.2018. Kirjan kirjoitti filosofian lisensiaatti Liisa Koskelainen. Kiitän kaikkia historiakirjatyöhön osallistuneita. Upean teoksemme voit hankkia joko yhdistyksen omissa tilaisuuksissa, Museo Skogsterin myymälästä tai Goodmannin Suomalaisesta kirjakaupasta. Juhlavuoden merkeissä halusimme tavoittaa monipuolisesti kaupunkilaisia ja jäseniämme. Vuoteen mahtui esimerkiksi ”Tytöt 1918” -esitys Tampereen Työväenteatterissa, kiertoajelu Hämeenlinnassa, nuoremmalle väelle kohdennettu askarteluilta osana Taiteiden yötä, juhlajumalanpalvelus Hämeenlinnan kirkossa, liikunnallinen ”Kommervenkki keskiviikko” osalle kaupungin eskareita ja ykkösluokkalaisia sekä kaikille jäsenille suunnattu 130-vuotisjuhla Raatihuoneella. Liisa Koskelaisen alustama luentotilaisuus historiakirjamme esittelyn pohjalta keräsi sekin…

4.12.2018 Pirjo Virtanen

Politiikan punainen lanka Hämeenlinnan Työväenyhdistys juhli 1.12.2018 pitkää toimintakauttaan. 130 vuoden kunniaksi julkistettiin yhdistyksen uusi historiakirja, Politiikan punainen lanka. Pääjuhlaa vietettiin Hämeenlinnan Raatihuoneella, joka on yhtä vanha kuin HTY. Historiakirjan julkistamistilaisuudessa filosofian lisensiaatti Liisa Koskelainen kertoi Hämeenlinnan Työväenyhdistyksen monivivahteisista vaiheista. Kirja kertoo sanoin ja kuvin Hämeenlinnan Työväenyhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista Hämeenlinnassa 1800-luvun lopulta nykypäiviin. Kirjoittajan tukena on toiminut neljän vuoden ajan HTY:n historiatyöryhmä.   HTY:n uusi historiankirja on nimeltään Politiikan punainen lanka. HTY:n historiatyöryhmä historiakirjan julkistamistilaisuudessa 1.12.2018. Vasemmalta Pirjo Virtanen, Irja Appelroth, Liisa Koskelainen, Mika Einiö ja Aarne Kauranen. Kuvasta puuttuu Kalevi Rajala. Pääjuhla Hämeenlinnan Raatihuoneella Pääjuhlaa edelsi onnittelujen vastaanotto…

30.10.2018 Pirjo Virtanen

Yhdistyksemme arvoja ovat oikeudenmu­kaisuus, suvaitsevaisuus, tasa-arvo sekä rohkeus uudistua ja uudistaa. Olemmeko onnistuneet viemään arvojamme myös Hä­meenlinnan kaupungin toimintaan? Mielestäni kyllä. Olemme nostaneet esiin tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen liittyen muun muas­sa peruspalvelujen laadun ja saatavuuden, sillä julkisten palvelujen kilpailukyky on taat­tava yhä kasvavassa kilpailussa yksityisten palvelujen kanssa. Mielestäni hyvän päivä­hoidon ja koulutuksen, terveydenhoidon sekä ikäihmisten erilaisten palvelujen tulee olla va­rallisuudesta riippumatta kaikkien saatavilla. Puolueemmekin linjauksen mukaan peruspal­velut tulee tarjota pääosin julkisina palveluina, joita voidaan täydentää yksityisillä palveluilla. Mielestäni oikeudenmukaista on myös vaatia sisäilmaltaan puhtaita tiloja niin lapsille, nuo­rille kuin aikuisväestöllekin. HTY:n väki osallistuu aktiivisesti kau­punkiamme koskeviin keskusteluihin. Koem­me omista arvoistamme poikkeavat…

9.10.2018 Pirjo Virtanen

Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston kokous 8.10.2018 oli yllättävän lyhyt ja kesti alle puoli tuntia. Listalla oli etupäässä valtuustolle tiedoksi -pykäliä, joiden asioita on käsitelty jo useamman kerran. Useimmat pykälät hyväksyttiin ilman puheenvuoroja. Edes vuoden 2018 talouden toteutuminen ja ennuste koko vuoden tuloksesta 31.8.2018 tilanteen mukaan ei aikaansaanut yhtään puheenvuoroa. Myös asemakaava nro 2521, Hätilä II, hyväksyttiin ilman puheenvuoroja. Valtuustoryhmämme tekemä aloite neuvolapsykologin palkkaamisesta puhutti tänä iltana eniten ja siitä käytettiin useampi puheenvuoro. Omassa puheenvuorossani totesin, että on tietenkin harmillista, ettei meillä ole tällä hetkellä varaa panostaa tähän ennaltaehkäisevään palveluun ja palkata neuvolapsykologia. On kuitenkin välttämätöntä, että ensi vuonna resurssoidaan lastensuojeluun, jossa tilanne…

12.6.2018 Pirjo Virtanen

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja saivat vastuuvapauden Kokouksessaan 11.6. kaupunginvaltuusto käsitteli ja hyväksyi vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä myönsi vastuuvapauden kaupunginhallitukselle ja kaupunginjohtajalle. Vuoden tulos oli erinomainen (5,5 miljoonaa ylijäämäinen), jonka myötä pystyttiin kattamaan kertyneet alijäämät. Koska ryhmämme puheenjohtaja Prabhakaran RanjithKumar on kaupunginhallituksen jäsen, pidimme korrektimpana, että joku muu (Anne Laatikainen) esitti tili- ja vastuuvapauden myöntämisen asianosaisille. Tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä ryhmämme edustajat muun muassa kiittivät kaupungin työntekijöitä sitoutuneesta ja ansiokkaasta työskentelystä. Todettiin, että työntekijät ovat kikyn ansionmenetysten ja työnajanpidennysten seurauksena osaltaan vaikuttaneet kaupungin hyvään tulokseen. Tähän näkemykseen yhtyi myös muiden puolueiden edustajia. Hyvästä tuloksesta huolimatta tarvitaan tiukkaa talouskuria tulevaisuudessakin Pohdittavaksi jää,…